LIST | Samodzielne tankowanie to ogromna szansa na rozwój rynku CNG w Polsce

Fot. Obowiązujący zakaz samodzielnego tankowania budzi powszechny sprzeciw wśród entuzjastów CNG
Fot. Obowiązujący zakaz samodzielnego tankowania budzi powszechny sprzeciw wśród entuzjastów CNG Źródło: cng.auto.pl

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi w zakresie samodzielnego tankowania LPG do pojazdów, Portal cng.auto.pl wystosowały apel do użytkowników pojazdów CNG oraz osób związanych z rynkiem CNG w Polsce o przesyłanie swoich wniosków dotyczących samodzielnego tankowania CNG. Państwa aktywność i szczegółowość napsianych przemyśleń zasługuje na szczególne wyrazy uznania – otrzymaliśmy kilkadziesiąt listów, gdzie opisujecie Państwo swoje spostrzeżenia na temat zakazu samodzielnego tankowania CNG w Polsce. W tym miejscu zamieszczamy list, jaki otrzymaliśmy od Pani Marleny Wódarczyk, studentki Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie. Taka postawa i zaangażowanie wśród młodzieży studenckiej zasługuje na najwyższą pochwałę!

Dotyczy samodzielnego tankowania CNG

2013.01.14, Marlena Wódarczyk, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

Możliwość samodzielnego tankowania to dość istotna kwestia dla rynku CNG, gdyż przyczyni się do rozwoju tego właśnie sektora paliwowego.

Nie zamykajmy się przed światem i ekologią, weźmy  przykład z innych państw UE, gdzie samoobsługa w zakresie tankowania jest codziennością i funkcjonuje od kilku lat. Kierowcy sami są w stanie poradzić sobie na stacji. Przed użytkownikiem nie stawia się większych wymagań co do samodzielnego tankowania. Zachowane są pewne środki bezpieczeństwa i odpowiednie standardy ,które są przestrzegane. Personel który obsługuje stacje jest specjalnie przeszkolony pod względem tankowania paliw. Rotacja na tych stanowiskach jest dość duża.  Koszta te zapewne podniosą cenę paliwa, co odbije się na kierowcach tankujących CNG. W związku z tym trudno jest określić koszty, jakie będą związane z usprawnieniem działania punktów tankowania CNG, ale bez wątpienia przyczyni się to do ekologicznego aspektu tego paliwa, gdyż znajdzie sobie dużo większa liczbę sprzymierzeńców.

Bez wątpienia jest to zupełnie bezpieczne paliwo. Wszystkie urządzenia stacji są zabezpieczane przed zdarzeniami losowymi. Tankowanie CNG to wykonanie podobnych czynności jak podczas tankowania paliw płynnych. Przekonują o tym dystrybutory do samodzielnej obsługi, w których wąż do tankowania CNG znajduje się pośród węży do tankowania benzyn. Zastosowanie takiego rozwiązania podczas tankowania gazu ziemnego do zbiornika samochodu jednoznacznie wskazuje, że zastosować winniśmy takie same aspekty bezpieczeństwa, jak podczas tankowania paliw płynnych. Podczas tankowania samochodu gazem ziemnym brak jest emisji paliwa do atmosfery. Również efekt oddychania zbiorników gazu ziemnego nie następuje podczas postoju jak ma to miejsce z tradycyjnymi bakami paliwa. Znacznie podniesie to poziom elastyczności funkcjonowania stacji CNG w Polsce, a jednocześnie obniży koszty. Nie ma tańszego paliwa, niż sprężony gaz ziemny (CNG). Zastosowanie metanu do zasilania pojazdów wyraźnie przekłada się na oszczędności płynące z mniejszego spalania taniego paliwa oraz dłuższą żywotność elementów silnika.

Ponadto gaz ulega zatłoczeniu do węża dystrybutora, poprzez który dostaje się do przyłącza samochodowego i zbiornika pojazdu tylko po prawidłowym połączenie pistoletu z pojazdem.

W przypadku nieszczelności tego połączenia tankowanie zostanie natychmiast przerwane. Dystrybutory CNG wyposażane są jak w przypadku dystrybutorów benzyn również w złącza zrywne, które mają zadziałać w przypadku rozszczelnienia połączenia dystrybutora z samochodem. Dystrybutory zabezpieczane są przed najechaniem na nie przez pojazd. Zastosowanie takiego zaworu eliminuje niebezpieczne następstwa, jakie może nieść ze sobą odjechanie samochodu połączonego z dystrybutorem. Umieszczane są zawsze w obudowie ochronnej. Gaz ziemny w przypadku nieszczelności migruje do góry. Nie tworzy niebezpiecznych plam i kałuż.

CNG jest naprawdę ekologicznym paliwem na rynku, jednak jest jeszcze zbyt mało rozpowszechniony wśród społeczeństwa, które nie do końca jest nadal przekonane o dobrych stronach paliwa CNG. Być może ze względu na to ze nie ma poparcia ze strony ważnych rządowych instytucji, których najwyraźniej nie obchodzi nowoczesność. Jest to bardzo niezrozumiale gdyż chodzi tu o dobro społeczeństwa i poprawę pozycji na rynku światowym.

Odnosząc się do ekologii warto pamiętać że występuje w przyrodzie w stanie wolnym, dlatego nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Brak efektu dymienia z rury wydechowej powoduje nie tylko odczuwalną różnicę powietrza w okolicy pojazdu, ale ma dodatkowy efekt w postaci rzadszego malowania elewacji zewnętrznej budynków. Stosowanie CNG inicjuje zatem wtórny efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji z farb używanych do malowania budynków. Z tego powodu pojazdy takie nie mają tylu ograniczeń ruchu w centrach miast.

Zaskakujące jest również to, że można go uzyskiwać z łupków, których złoża znajdują się na terenie Polski.  Poprzez odpowiednią obróbkę termiczno-chemiczną  uzyskamy CNG także z odpadów komunalnych. Jest jeszcze bardzo wiele aspektów o których można wspomnieć na temat gazu CNG jak np.: samozapłon który może się wytworzyć podczas tankowania jest naprawdę niski gdyż spalanie jest dopiero na poziomie 960.

Transport gazu ziemnego rurociągami oznacza jednocześnie odciążenie dróg z transportu ciężkiego. Rzadziej na naszych drogach spotkamy cysterny dowożące paliwo do stacji tankowania. Rzadziej też będziemy kłaść kolejną warstwę asfaltu na drodze, gdyż odciążona, będzie rzadziej remontowana. Parujący, ciepły asfalt emituje znaczne ilości substancji szkodliwych, których ograniczenie zapewni stosowanie CNG.

Myślę, że jest to warte uwagi i nagłośnienia tej sprawy. Pozytywne aspekty paliwa CNG zasługują na uwagę i wsparcie w każdy możliwy sposobów.

Marlena Wódarczyk

Studentka Wyższej Szkoły Cła i Logistyki

Warszawa, 14.01.2013r.

Komentarz Portalu cng.auto.pl

Otrzymany list od Pani Marleny Wódarczyk i kilkudziesięciu innych osób jasno pokazuje, że polskiemu społeczeństwu nie jest obojętna przyszłość paliwa CNG w Polsce – rozwiązania nowoczesnego, oszczędnego i ekologicznego dla polskiej motoryzacji.

Tym samym nieprawdziwy jest zarzut ze strony niektórych środowisk, jakoby nikt nie interesował się paliwem CNG w Polsce. Mamy nadzieję, że poparcie dla działań Portalu cng.auto.pl, wyrażone w otrzymanej korespondencji, będzie stanowiło dla decydentów jasny znak, że konieczna jest deregulacja zbyt restrykcyjnych przepisów, które w istotny sposób blokują popularyzację CNG jako ekologicznego paliwa dla motoryzacji.