Użytkownicy CNG złożyli wniosek do Ministerstwa Gospodarki w sprawie tankowania CNG

Walczymy o wprowadzenie samodzielnego tankowania CNG!
Fot. Walczymy o wprowadzenie samodzielnego tankowania CNG! Źródło: cng.auto.pl

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi w zakresie samodzielnego tankowania LPG, użytkownicy CNG złożyli 15 stycznia 2013 roku do Ministerstwa Gospodarki wniosek, w którym zwróciło się o wprowadzenie samodzielnego tankowania CNG do pojazdów. Portal cng.auto.pl przedstawił argumenty za wprowadzeniem takiej możliwości, jak również wyraziło zaniepokojenie pominięciem CNG w procesie deregulacji zbyt restrykcyjnych przepisów dotyczących paliw gazowych. Wniosek Stowarzyszenia poparło kilkadziesiąt osób i podmiotów związanych z branżą CNG w Polsce.

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej (dawne Ministerstwo Infrastruktury) od kilkunastu miesięcy prowadzą działania na rzecz wprowadzenia samodzielnego tankowania LPG.

Niestety – pomimo licznych apeli ze strony autorytatywnych instytucji rynku gazu ziemnego (m.in. Izba Gospodarcza Gazownictwa) oraz Portalu cng.auto.pl , Ministerstwa pozostały głuche na kwestię usamodzielnienia tankowania CNG. Postępowanie takie budzi głębokie zaniepokojenie, tym bardziej że proces tankowania CNG jest prostszy i bardziej bezpieczny dla kierowców niż procedura tankowania LPG.

Finalnym etapem prac przed podpisaniem stosownych dokumentów wykonawczych były właśnie zakończone konsultacje społeczne. Użytkownicy złożyli również swój wniosek, w którym kompleksowo przedstawiło argumenty stojące za wprowadzeniem samoobsługowego tankowania CNG oraz zaproponowało stosowne rozwiązania.

Do naszego wniosku dołączono również kilkadziesiąt pism przesłanych przez użytkowników pojazdów CNG i podmioty rynku CNG, w których apelują do Ministerstwa o wprowadzenie samodzielnego tankowania. We wnioskach podkreślano bezpieczeństwo i prostotę takiego rozwiązania, jak i przyjęcie za normę samodzielnego tankowania CNG w innych państwach Unii Europejskiej.

Cieszymy się, że wspólnym wysiłkiem Portalu cng.auto.pl udało się wystosować wniosek, poparty przez liczne grono użytkowników technologii CNG w Polsce. Gorąco dziękujemy za okazane wsparcie i zachęcamy do udziału w kolejnych dzialaniach przeprowadzanych na rzecz poprawy sytuacji rynku CNG w Polsce.

Pełna treść wniosku złożona do Ministerstwa Gospodarki dostępna jest tutaj

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , , , ,