PGNiG zamknęło stacje w Dębicy, Jarosławiu i Jaśle!

Jarosław - zamknięta stacja tankowania CNG
Fot. Jarosław – zamknięta stacja tankowania CNG Źródło: cng.auto.pl

Z początkiem 2013 roku napłynęły do nas bardzo złe informacje. Karpacki Oddział Obrotu Gazem, część Grupy Kapitałowej PGNiG, zamknął 3 stacje CNG – w Dębicy, Jarosławiu i Jaśle. Zamknięcie stacji CNG w Dębicy zostało podyktowane wycofaniem się z eksploatacji autobusów na gaz ziemny przez tamtejszy zakład komunikacji miejskiej. Natomiast zamknięcie stacji CNG w Jarosławiu i Jaśle związane jest z przekazaniem majątku stacji ze struktur Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem do Karpackiej Spółki Gazowniczej. Jest to analogiczna sytuacja, z jaką spotkali się kierowcy CNG w Bydgoszczy i Olsztynie w styczniu 2012 roku.

Stacja CNG w Dębicy – koniec autobusów CNG = koniec tankowania CNG

Dębica - zamknięta stacja tankowania CNG
Fot. Dębica – zamknięta stacja tankowania CNG Źródło: cng.auto.pl

O złej atmosferze wokół CNG w Dębicy było wiadomo już od kilkunastu miesięcy. Jedną z przyczyn był brak dalszego zainteresowanie ze strony tamtejszej Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Pomimo posiadania wydajnej stacji CNG, MKS zdecydował się na zakup nowych autobusów zasilanych olejem napędowym, natomiast posiadane autobusy CNG zostały bądź sprzedane (Mercedesy O 405 NK do Przemyśla), bądź zezłomowane (Jelcze 120M CNG). PGNiG tracąc wolumen sprzedaży zdecydowało się na zamknięcie stacji CNG z dniem 31 grudnia 2012 roku.

Stacje CNG w Jarosławiu i Jaśle – firmowy bałagan i rzesza zawiedzonych kierowców

Jasło - zamknięta stacja tankowania CNG
Fot. Jasło – zamknięta stacja tankowania CNG Źródło: cng.auto.pl

Natomiast w przypadku stacji CNG w Jarosławiu i Jaśle mamy do czynienia z przypadkiem złej woli ze strony PGNiG i świadomego odcięcia kierowców CNG od możliwości tankowania metanu. Oficjalną przyczyną zamknięcia obu obiektów jest przekazanie majątku stacji z jednej spółki Grupy Kapitałowej do drugiej. Z dniem 1 stycznia 2013 roku obie stacje zostały przekazane spod Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem do Karpackiej Spółki Gazownictwa. Powtórzyła się zatem sytuacja ze stacjami w Bydgoszczy i Olsztynie, kiedy wówczas stacje od Pomorskiego Oddziału Obrotu Gazem zostały przekazane do Pomorskiej Spółki Gazownictwa.

Jednak według przeprowadzonych ekspertyz prawnych nic nie stoi na przeszkodzie, aby Spółki Gazownictwa (KSG i PSG) dalej mogły sprzedawać CNG. Jednak decydenci świadomie uciekają od podjęcia decyzji, czego efektem jest odcięcie dotychczasowych kierowców od możliwości tankowania CNG oraz skrajna niegospodarność wynikająca z ogromnych przestojów zamontowanych kompresorów.

Bardzo ubolewamy nad tą sytuacją. Jesteśmy świadkami degradacji majątku PGNiG SA – państwowej spółki, której głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, czyli całe społeczeństwo. Do dnia dzisiejszego już 8 obiektów tankowania CNG w całym kraju stoi wcale niewykorzystywanych (Dębica, Gdynia ul. Hutnicza, Warszawa ul. Kasprzaka) lub w bardzo dużym stopniu niezagospodarowanych (Bydgoszcz, Jarosław, Jasło, Kielce, Olsztyn).

Komentarz Portalu cng.auto.pl – Czekamy na przełom!

Kierowcy CNG nie spodziewali się takiego prezentu na początek 2013 roku. Wszystkich nas boli narastająca obojętność ze strony PGNiG, brak odpowiedzialności za podejmowane akcje promocyjne. Gdzie się podziała, tak podkreślana w materiałach promocyjnych, odpowiedzialność społeczna firmy? Jak długo kierowcy CNG mają czekać na działania osób decyzyjnych, którzy oficjalnie zasłaniają się swoją niemocą, zaś nieoficjalnie zwracają uwagę na program 'dobrowolnych odejść z pracy’.

Przyjaciele z PGNiG – czekamy na pomoc i przełom! Wszystko w Waszych rękach!