Rzecznik Praw Obywatelskich przygląda się działalności TDT w zakresie CNG

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił sie o wyjaśnienia do TDT o dostępność przeprowadzania badań zbiorników
Fot.Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił sie o wyjaśnienia do TDT o dostępność przeprowadzania badań zbiorników Źródło: cng.auto.pl

Kilka dni temu otrzymaliśmy list od Adama Bialasa z Olsztyna, w którym przedstawia pismo otrzymane z Biura Rzecznika Praw Obywatelski. Pan Adam zwrócił się do tej instytucji, gdyż dotknęły go skutki małej dostępności obowiązkowych badań prowadzonych przez Transportowy Dozór Techniczny. Na mocy obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dla dalszej eksploatacji swojego pojazdu zmuszony był on do wykonania prób ciśnieniowych zbiorników w swoim aucie, i to aż w Krakowie!

Sprawa jest m.in. pokłosiem nieszczęsnego w skutkach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 lipca 2011 roku, na mocy którego zbiorniki CNG zamontowane w pojazdach muszą co 10 lat przechodzić specjalne próby ciśnieniowe. Na chwilę obecną tylko 2 zakłady w Polsce przeprowadzają takie badania – w Krakowie oraz Warszawie. Dlatego Pan Adam w swoim piśmie zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie, czy Państwo Polskie nakładając uciążliwe obowiązki na obywateli, udostępnia im wystarczające warunki do ich wykonania. Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał tym wątpliwościom słuszność i zwrócił się do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o wyjaśnienia.

Olsztyn, 22.08.2012, Adam Bialas

Jakiś czas temu ,postanowiłem, że cały problem jaki wynika z beznadziejnie opracowanego rozporządzenia byłego Ministra Infrastruktury, przedstawię Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Co prawda auto na CNG jest moim osobistym wyborem i nikt mnie do zakupu nie zmuszał, lecz jak już ten pojazd mam, to oczekuję, że państwo zachowa choć elementarną równość w stosunku do posiadaczy innych pojazdów. Okazało się, że jest inaczej, co wszyscy dobrze wiecie. Moje zgłoszenie napisałem z naciskiem na badania ciśnieniowe co 10 lat (których nie ma jak wykonać w 90% powierzchni kraju, gdyż są tylko 2 punkty na cały kraj) i objęcie zbiorników paliwa CNG pełnym dozorem Transportowego Dozoru Technicznego – co zrównało je z cysternami choć to tylko „bak w aucie”.

Dwa dni temu dostałem odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich następującej treści :

„Rzecznik Praw Obywatelskich, (…), postanowił podjąć przedstawioną sprawę do zbadania, ze względu na wskazaną przez Pana niedostateczną dostępność do zakładów przeprowadzających próby ciśnieniowe zbiorników CNG, w ramach badań okresowych przewidzianych dla formy dozoru pełnego. W ocenie Rzecznika powstaje wątpliwość , czy władza publiczna w sposób odpowiedni umożliwiła osobom eksploatującym zbiorniki CNG realizację obowiązku wynikającego z objęcia tych urządzeń dozorem technicznym.

W tym zakresie rzecznik zwrócił się do Dyrektora TDT z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego dostępności tego rodzaju badań na terenie kraju.

Jednocześnie uprzejmie informuję ,iż po otrzymaniu odpowiedzi, Rzecznik rozważy konieczność podjęcia dalszych działań w przedmiotowej sprawie, a o otrzymanej odpowiedzi oraz ewentualnych dalszych działaniach Rzecznika, zostanie Pan poinformowany w kolejnym piśmie.”

Pełna treść pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się tutaj

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań znajduje się tutaj

Jak widać aparat państwa nie jest może szybki jak Usain Bold , lecz w jakimś kierunku zmierza. Mam tylko nadzieję, że pan dyrektor w swojej odpowiedzi nie będzie pisał tego co mantrują inspektorzy w kraju ,że wykaz autoryzowanych punków jest na na stornie TDT , gdyż w temacie testów ciśnieniowych co 10 lat większość z nich odmawia wykonania. Pisałem na forum, że tydzień temu wykonałem już badanie w przepięknym Krakowie pod okiem profesjonalistów z formy „Agrotrak”. Pewnie bym sobie już odpuścił walkę z tym tematem, ale jakoś mnie dalej uwiera głupota w tych przepisach jak źle dopasowana bielizna.

Jak wynika z pisma, ciąg dalszy nastąpi…

Komentarz Redakcji Portalu cng.auto.pl

Sprawa obowiązujących przepisów dotyczących okresowych badań zbiorników od początku bulwersuje użytkowników pojazdów zasilanych CNG.

Mimo licznych rozmów i apelów o liberalizację tych zapisów, Transportowy Dozór Techniczny pozostaje głuchy na jakiekolwiek ustępstwa. Ignorowany jest argument 20-letniej gwarancji bezpiecznego użytkowania, który wynika ze spełniania normy R110 przez konstrukcję butli. Obowiązujące przepisy nakładają tutaj obowiązek przeprowadzania drogich i uciążliwych kontroli zbiorników – co 3 lata rewizji i co 10 lat prób ciśnieniowych – których wpływ na podniesienie bezpieczeństwa użytkowania aut CNG jest praktycznie ŻADEN.

Apelujemy więc do użytkowników aut zasilanych CNG o podejmowanie podobnych działań. Występujmy z otwartymi apelami nie tylko do instytucji państwowych, ale również do mediów ogólnopolskich, które miejmy nadzieję, że skutecznie nagłośnią temat.

Źródło:
  • cng.auto.pl/forum
Tagged with: , , ,