NIEMCY | W Hamburgu otwarto pierwszą stację tankowania LNG do statków

Norweski statek KH Barentshav zasilany skroplonym metanem (LNG) podczas wizyty w Hamburgu
Fot.Norweski statek KH Barentshav zasilany skroplonym metanem (LNG) podczas wizyty w Hamburgu Źródło: własne

W czerwcu 2012 roku w porcie w Hamburgu otwarto pierwszą w Niemczech stację tankowania LNG do statków. Dzięki wykorzystaniu skroplonego gazu ziemnego uda się znacząco ograniczyć emisję szkodliwych związków oraz ograniczyć koszty spalanego paliwa. Powstała infrastruktura będzie tankować łodzie operujące na wodach Niemiec i Norwegii. Tym samym Niemcy umacniają się w Europie na pozycji lidera we wdrażaniu ekologicznych gazów do zasilania pojazdów – CNG, LNG i wodoru.

19 czerwca 2012 roku po raz pierwszy w Niemczech dokonano komercyjnego tankowania statku zasilanego skroplonym gazem ziemnym (LNG). Otwarcie tego obiektu było częścią 3-dniowej konferencji ‘LNG – norweskie doświadczenia’.

Tankowany statek to KV Barentshav. Należy on do Norweskiej Straży Przybrzeżnej i na co dzień jest używany do udzielania pomocy na morzu, kontrolowania kutrów rybackich oraz innych czynności prewencyjnych na wodach norweskich. Jednak dzięki zastosowaniu zasilania gazem ziemnym jest to niesamowicie ekologiczna i oszczędna jednostka pływająca. Statek ten został wyposażony w 4 silniki zasilane LNG oraz jednostkę Dieslowską. Podczas normalnej pracy używany jest wyłącznie zasilanie metanem, natomiast przy zapotrzebowaniu na pełną moc uruchamiany jest silnik na mazut – np. w sytuacji osiągnięcia maksymalnej prędkości 20 węzłów na godzinę. Statek mierzy 93,0 metra długości i 16,6 metrów szerokości. Jego ładowność to 4.000 ton, a uciąg to 100t, dzięki czemu może uciągnąć 150.000 tonową jednostkę.

Zastosowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) do zasilania statków przyczynia się do zdecydowanego ograniczenia emisji szkodliwych związków i kosztów spalanego paliwa. W porównaniu do jednostek zasilanych Dieslem, udało się ograniczyć emisję tlenków azotu (NOx) o ponad 90%, zaś dwutlenku węgla o 20%. Praktycznie całkowicie została wyeliminowana emisja cząstek stałych (sadzy). LNG to również cenowa alternatywa do paliwa opartego o ropę naftową. Dzięki zastosowaniu gazu ziemnego udało się osiągnąć wymierne oszczędności na paliwie oraz kosztach eksploatacyjnych jednostek napędowych, które w przypadku metanu są niższe niż u Diesli. Lepsze wyniki ekologiczne mają istotne znaczenie w obliczu wprowadzania specjalnych wymagań środowiskowych, takich jak obszary SECA, które od 2015 roku będą obowiązywać na wodach Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. W związku z tym przemysł stoczniowy wykazuje coraz większe zainteresowanie alternatywnymi napędami jednostek pływających, przede wszystkim skroplonym gazem ziemnym (LNG).