UE | Parlament Europejski popiera preferencje podatkowe dla CNG

Parlament Europejski zabiera głos w sprawie opodatkowania gazu ziemnego i biometanu dla motoryzacji

Fot.Parlament Europejski zabiera głos w sprawie opodatkowania gazu ziemnego i biometanu dla motoryzacji Źródło: własne

W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbyło się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad preferencyjnym opodatkowaniem dla gazu ziemnego w motoryzacji, gdzie zdecydowana większość eurodeputowanych wyraziła poparcie dla tego pomysłu. Tym samym Parlament Europejski potwierdził swoje wsparcie dla wdrażania CNG, którego uzasadnienie zostało przedstawione w Komitecie Gospodarczym i Spraw Finansowych Parlamentu.

Parlament Europejski w przyjętej uchwale docenił aspekty ekologiczne wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów oraz możliwości, jakie niesie istniejąca infrastruktura gazowa do wdrażania odnawialnych źródeł energii. Pojawiły się pierwsze komentarze wobec przyjetego dokumentu. Stowarzyszenie NGVA Europe szczegółowo przeanalizowało przyjęte w uchwale deklaracje i wyraziło nadzieję, że kształtowane w przyszłości stawki podatkowe będą racjonalnie kształtowane w stosunku do bieżącego rozwoju rynku CNG i LNG w Europie.

W nawiązaniu do wstępnych propozycji opodatkowania paliw na podstawie emisji CO2 i ich kaloryczności, Parlament Europejski zarekomendował przy pozycji ‚wartości energetycznej’ wprowadzenie możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatkowej dla gazu ziemnego i biometanu. Wynika z niej, że w okresie od 1 stycznia 2023 do 1 stycznia 2030 roku, państwa członkowskie będą mogły stosować 50% ulgę dla minimalnego opodatkowania dla metanu.

Manuel Lage, prezes NGVA Europe, z zadowoleniem przyjął deklaracje Parlamentu. Jednocześnie zastrzegł, że NGVA Europe będzie szczegółowo przyglądać się dalszym rozstrzygnięciom co do przyszłych stawek podatku dla CNG i bioCNG w Unii Europejskiej. Wskazał potrzebę skorygowania stanowiska Parlamentu Europejskiego i indywidualnego potraktowania gazu ziemnego i biometanu, jak i mieszanek obu źródeł metanu w motoryzacji. Uważa stosowanie stawki 50% najniższego wymiaru podatku dla tych 3 rodzajów sprężonego metanu uznał za niedopuszczalne.

Propozycje NGVA Europe co do przyszłego opodatkowania CNG i bioCNG w Unii Europejskiej

NGVA Europe za dwie podstawowe kwestie uznaje ustanowienie niższych stawek podatku wobec metanu dla motoryzacji, jak i wyraźnego rozdziału między gazem ziemnym, biometanem oraz mieszankami tych dwóch nośników metanu.

Przedsiębiorstwa i organizacje należąca do NGVA Europe przedłożyły również dalsze postulaty co do przyszłej polityki fiskalnej Unii Europejskiej wobec CNG i bioCNG w motoryzacji:

– emisja CO2 powinna pełnić dużo ważniejszą rolę niż kalorycznośc paliwa przy wyznaczaniu stawki podatkowej;

– CNG nie może być traktowane tak samo jak LPG; są to dwa różne paliwa, posiadające różne potencjały co do przyszłego rozwoju emisji, ponadto sektor LPG nie wymaga tak dużych nakładów inwestycyjnych przy budowie infrastruktury tankowania.

Dalsze ustalenia co do przyszłych stawek podatkowych dla CNG i bioCNG w Unii Europejskiej będą dyskutowane na forum Ecofin (Rady ds. gospodarczych i finansowych UE) w dniu 22 czerwca 2012 roku.

Źródło:
  • gnvmagazine.com, NGVA Europe, własne