Metan dla motoryzacji – Konferencja 'Ekologia i ekonomia.

Prezentacja perspektyw wykorzystania biometanu w transporcie - Barbara Smerkowska, PIMOT
Fot. Prezentacja perspektyw wykorzystania biometanu w transporcie – Barbara Smerkowska, PIMOT Źródło: cng.auto.pl

W dniu 7 marca 2012 roku w Warszawie odbyła się Konferencja 'Ekologia i ekonomia: Metan dla motoryzacji'. Została ona zorganizowana w ramach projektu GasHighWay i stanowiła integralną część międzynarodowych Targów CNG, LNG i LPG – GasShow 2012. W trakcie konferencji zostały przedstawione europejskie projekty promujące wykorzystanie metanu w transporcie, technologia tankowania gazu ziemnego oraz pojazdy użytkowe z fabryczną instalacją CNG. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 gości z całej Polski!

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki – Pana Premiera Waldemar Pawlak. Zapraszamy do lektury szczegółowej relacji oraz zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi na konferencji!

UWAGA! Prezentacje z konferencji znajdują się na dole ninieszej strony!

Konferencja składała się z czterech zasadniczych komponentów:

– prezentacji europejskich projektów promujących wykorzystanie metanu w polskim transporcie;

– przedstawienia technologii tankowania metanu, wykorzystania biometanu oraz zasilania metanem pojazdów;

– przedstawienia oferty dostępnych rozwiązań tankowania metanu oraz pojazdów użytkowych zasilanych CNG;

– dyskusji panelowej poświęconej przyszłości rynku CNG w Polsce.

Europejskie projekty promujące wykorzystanie metanu w polskim transporcie

Prezentacja projektu GasHighWay
Fot. Prezentacja projektu GasHighWay Źródło: cng.auto.pl

Projekt GasHighWay – europejska autostrada dla pojazdów zasilanych metanem

Projekt GasHighWay to bez wątpienia jeden z najlepszych programów promujących wykorzystanie metanu w polskiej motoryzacji. Zawdzięcza to m.in. zaangażowaniu zespołu specjalistów z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji – instytucji posiadającej ogromny autorytet w wyznaczaniu nowych trendów polskiej motoryzacji. W prezentacji przedstawiającej dokonania projektu zestawiono kluczowe zagadnienia, jakie zdecydował się podjąć zespół badawczy. Ich owocem jest m.in. opracowanie spójnej i aktualnej bazy danych w zakresie dostępności infrastruktury tankowania CNG oraz oszacowanie potencjalnych możliwości produkcji biometanu z wykorzystaniem do zasilania pojazdów.

Projekt Baltic Biogas Bus – perspektywa odnawialnego paliwa dla komunikacji miejskiej

Kolejnym przedstawianym projektem finansowanym z funduszy Uni Europejskiej był Baltic Biogas Bus, realizowany przez Insytut Transportu Samochodowego. Przedstawiciel ITS w swojej prezentacji postawił przed polską komunikacją miejską perspektywę zupełnie nowej jakości – przejścia na odnawialny i ekologiczny biometan. Swój wywód poparł przykładami wdrożeń, jakie są realizowane w państwach Morza Bałtyckiego – głównie Państwach Skandynawskich.

Projekt GUTS – ekologiczny i oszczędny transport miejski oparty na metanie

Projekt GUTS (Green Urban Transport Systems – Systemy Ekologicznego Transportu Miejskiego), realizowany jest przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Ma on na celu promowanie innowacyjnych i ekologicznych środków komunikacji w polskich aglomeracjach. W celu realizacji tego założenia, specjaliści z IBDiM podjęli decyzję o promowaniu metanu jako paliwa dla komunikacji drogowej. W projekcie partycypuje szereg miast z Europy Środkowej, które dążą do osiągnięcia wymiernych korzyści ekologicznych z tytułu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w swojej komunikacji zbiorowej. Największe sukcesy odnosi tutaj miasto uzdrowiskowe Karlove Vary, które zdecydowało się na szerokie wdrożenia sprężonego metanu w swojej komunikacji miejskiej. Szczegółowe aspekty tego rozwiązania przedstawiła prezentacja przygotowania przez pracowników IBDiM, dr. Jacka Malaska oraz panią Agatę Jaździk-Osmólską.

Technologia CNG w motoryzacji

Prelegenci przedstawili przybyłym gościom aspekty technologii CNG dla motoryzacji
Fot. Prelegenci przedstawili przybyłym gościom aspekty technologii CNG dla motoryzacji Źródło: cng.auto.pl

Metan – aspekty wykorzystania jako paliwa silnikowego

Następnym komponentem konferencji było przybliżenie przybyłym uczestnikom technicznych aspektów wykorzystania metanu jako paliwa do zasilania pojazdów. Pierwszy referat na ten temat wygłosił dr inż. Ryszard Wołoszyn z Politechniki Radomskiej. W kompleksowej prezentacji wyjaśnił, skąd wynika przewaga metanu na tle innych paliw w przypadku ekologii i mniejszych kosztów eksploatacji pojazdu.

Biometan – najlepsze biopaliwo dla motoryzacji

Skandynawia dla motoryzacji wyboru już dokonała – takie wrażenie można było odnieść po wysłuchaniu prezentacji Barbary Smerkowskiej z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Wyborem tym jest biometan, masowo wykorzystywany przede wszystkim w komunikacji miejskiej. Prezentacja ukazała również co należy zrobić, aby również Polscy kierowcy mogli cieszyć się z użytkowania tego ekogicznego i taniego nośnika energii. Znajdziemy tam m.in. charakterystykę polskiego prawodawstwa dla wykorzystania biometanu w motoryzacji oraz analizę finansową.

Innowacyjna rozwiązania w pojazdach oraz tankowaniu CNG

Prezentacja technologii CNG - przedstawienie oferty pojazdów użytkowych Mercedes-Benz Poznań
Fot. Prezentacja technologii CNG – przedstawienie oferty pojazdów użytkowych Mercedes-Benz Poznań Źródło: cng.auto.pl

Nowoczesne rozwiązania w tankowaniu pojazdów.

ASF to jeden z największych producentów zajmujących się konstruowaniem i wytwarzaniem systemów gazowniczych w Niemczech, w tym kompresorów CNG i LNG. W swoim asortymencie posiada całą gamę produktów przeznaczonych zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i klientów działających na skalę przemysłową.

Domowe kompresory CNG – najtańsze paliwo dla prywatnej floty.

Paliwo przyszłości – skroplony gaz ziemny (LNG) dla ciężkich pojazdów.

Philipe Heisch, przedstawiciel przedsiębiorstwa , udowadniał że przyszłością dla rozwoju ciężkiego transportu jest zastosowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) do zasilania pojazdów. W swojej prezentacji wykazał wyeliminowanie szeregu istotnych wad, dzięki czemu możliwe stanie się wykorzystania metanu nie tylko dla transportu miejskiego, ale również tranzytowego.

Największa gama pojazdów użytkowych zasilanych CNG – oferta IVECO Poland

Daily, Eurocargo, Stralis – to bezkonkurencyjnie szeroka rodzina pojazdów użytkowych marki Iveco, które wyposażone są w fabryczną instalację zasilania gazem ziemnym. Iveco Poland dostrzega coraz większe zainteresowanie produktami CNG ze strony przedsiębiorców, którzy oczekują bardziej ekologicznych i oszczędnych pojazdów. Tym wyśrubowanym wymaganiom bez problemu już dzisiaj jest w stanie sprostać cała gama pojazdów Iveco zasilanych metanem.

 

Dyskusja panelowa 'Polski rynek CNG 2012+'

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa poświęcona perspektywom rozwoju polskiego rynku CNG. W prezydium konferencji zasiedli eksperci:

– dr inż. Ryszard Wołoszyn (Politechnika Radomska)'

– Bartłomiej Kamiński Portal cng.auto.pl

Zgromadzeni specjaliści wykazali, że obecnie zostały wyeliminowane liczne bariery techniczne w stosowaniu gazu ziemnego jako paliwa do zasilania pojazdów. Istotny postęp nastąpił również w przypadku tankowania gazu ziemnego do pojazdów, szczególnie w przypadku przydomowych punktów tankowania metanu.

Jednak w dalszym ciągu kuleje polskie prawodawstwo, nie przygotowane do wdrażania ekologicznych i bezpiecznych paliw Jako największy problem został zdefiniowany zakaz samodzielnego tankowania CNG, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w lipcu 2011 roku. Potrzebne są również głębokie zmiany w dopuszczeniu biometanu do zasilania pojazdów, gdyż istniejące prawo daleko niejodnoznacznie określa status tego paliwa w przypadku wykorzystania w motoryzacji.

PREZENTACJE

PANEL I

Autostrada na gaz – podsumowanie wyników projektu GasHighWay

Prezentacja dostępna >> tutaj

Ekologia dziś dla przyszłości: projekt Baltic Biogas Bus
Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

Prezentacja dostępna >> tutaj

Program GUTS – Systemy ekologicznego transportu miejskiego
dr inż. Jacek Malasek, Agata Jaździk-Osmólska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM)

Prezentacja dostępna >> tutaj

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie
dr inż. Ryszard Wołoszyn

Prezentacja dostępna >> tutaj

PANEL II

 

Oferta pojazdów użytkowych IVECO zasilanych metanem
Artur Bartosiewicz, IVECO Poland

Prezentacja dostępna >> tutaj

 

PANEL DYSKUSYJNY | POLSKI RYNEK CNG 2012+
Prezentacja wprowadzająca i moderowanie:
Portal cng.auto.pl

Prezentacja dostępna >> tutaj

Źródło:
  • cng.auto.pl
Tagged with: , , , , , , , ,