Minister Gospodarki – Honorowy Patronat dla Konferencji 'Ekologia i ekonomia: Metan dla motoryzacji'

Decyzją Pana Premiera Waldemara Pawlaka, Konferencja ‘Ekologia i ekonomia: Metan dla motoryzacji’ została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. Konferencja organizowana jest w ramach europejskiego projektu GasHighWay: „Promocja paliw gazowych, szczególnie gazu ziemnego i biogazu, jako paliw transportowych” . Konferencja ma na celu popularyzację ekologicznego i bezpiecznego paliwa w transporcie, jakim jest sprężony gaz ziemny (CNG). Odbędzie się w ramach największych targów branży autogazu w Europie Środkowej – GasShow 2012. Wszyscy goście będą mieli niepowtarzalną okazję do bliższego zapoznania się z technologią CNG oraz perspektywami wykorzystania metanu w polskiej motoryzacji.

Konferencja będzie podzielona na II sesje, gdzie każdej z nich będzie towarzyszyć podsumowująca dyskusja.

SESJA I. GasHighWay: Szanse i bariery dla rozwoju rynku gazu ziemnego i biogazu w transporcie
Moderator: dr Krzysztof Biernat, PIMOT

I panel zostanie on poświęcony przedstawieniu rynku CNG w Polsce oraz przybliżeniu technicznych aspektów zasilania gazem ziemnym oraz biometanem. Głos zabiorą eksperci oraz praktycy rynku CNG z Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Przemysłowego Instytut Motoryzacji oraz portalu cng.auto.pl . II sesję w imieniu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji poprowadzi dr Magdalena Rogulska.

SESJA II. Ekonomia, ekologia, innowacja – CNG i LNG w praktyce

II panel będzie miał za zadanie kompleksowe przedstawienie produktów niezbędnych dla powstania floty aut zasilanej gazem ziemnym – tankowania gazu ziemnego w postaci CNG/LNG oraz oferty nowych pojazdów użytkowych na CNG.
Zostaną przedstawione następujące urządzenia do tankowania metanu:
– małe stacje CNG – oferta producenta AquaCentrum Praha;
– przemysłowe stacje CNG
– stacje tankowania LNG.
Ofertę pojazdów użytkowych zasilanych sprężonym metanem przedstawią firmy IVECO oraz Mercedes-Benz.

II sesja zostanie zakończona panelem dyskusyjnym 'Polski rynek CNG 2012+', który zostanie zainicjowany przez prezentację Portalu cng.auto.pl

Źródło:
  • Ministerstwo Gospodarki
Tagged with: , , , , ,