Unia Europejska dofinansuje połowę kosztów budowy stacji tankowania CNG

Unia Europejska finansuje budowę stacji CNG!
Fot. Unia Europejska finansuje budowę stacji CNG! Źródło: cng.auto.pl

Komisja Europejska daje szansę dla przedsiębiorstw, które chcą zbudować infrastrukturę tankowania pojazdów gazem CNG. Do 13 kwietnia 2012 r. można składać aplikacje do udziału w programie TEN-T (Trans-European Network Transport). Mechanizm wsparcia przewduje zwrot połowy poniesionych kosztów inwestycyjnych. Warunkiem otrzymania dotacji jest realizacjia inwestycji o wartości od 1 do 5 milionów Euro oraz uzyskanie stosownego potwierdzenia od Ministra Transportu. Łączna pula środków na dofinansowania dla budowy stacji CNG wynosi 15 mln euro.

Fundusze wsparcia dla budowy infrastruktury tankowania gazu ziemnego są dostępne w ramach dwóch priorytetów:

2a. Budowa stacji tankowania CNG w oparciu o technologię sprężania CNG oraz stacji L-CNG – łączna pula 15 mln euro;

2b. Inwestycje zmniejszające emisję z morskich jednostek pływających – wykorzystanie LNG do zasilania statków – łączna pula 20 mln euro.

Termin składania wniosków mija 13 kwietnia 2012 roku.

Każdy wniosek powinien spełniać następujące kryteria:

– posiadać wsparcie ministerstwa odpowiedniego w zakresie transportu;

– koszt inwestycji powinien wynosić co najmniej 1 mln euro i najwyżej 5 mln euro;

– podmiot aplikujący musi posiadać połowę kosztów inwestycji.

Dalszych informacji oraz pomocy udziela Helpdesk Programu TEN-T pod adresem: tenea-helpdesk-call-annual-2011@ec.europa.eu

Organy Unii Europejskiej udzielają wsparcia projektom, które zakładają wykorzystanie czystego paliwa alternatywnego, na przykład gazu CNG, którym napędzanych jest blisko 20 mln pojazdów na świecie. Program TEN-T jest dobrą okazją do budowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury tankowania gazu CNG w zajezdniach i bazach firm transportowych, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorstwa prywatne, komunalne, czy państwowe.

Programem mogą zostać objęte tylko sprawdzone nowe technologie, których rezultaty, czyli łagodzenie zmian klimatu (emisji gazów cieplarnianych), mogą być widoczne przed końcem 2013 roku – w tym infrastruktura CNG. Program jest poświęcony badaniom. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie prawodawcom, przemysłowi oraz obywatelom UE zrozumienia i zdecydowania, które technologie wspierające zrównoważony transport pasażerski i towarowy mają najwyższy potencjał szybkiego zastosowania w UE.

Szczegóły i wskazówki dotyczące procedury aplikacyjnej można znaleźć na stronie tutaj

Równolegle do powyższego programu będzie realizowany program budowy korytarzy transportowych dla pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) – FP-7 LNG Blue Corridor Project.

Źródło:
  • NGVA Europe, truckfocus.pl, własne