Baltic Biogas Bus -Seminarium i warsztaty w Rydze (Łotwa)

BalticBiogasBus - program promujący wykorzystanie biometanu w transporcie. Konferencja w Rzeszowie, październik 2011
Fot. BalticBiogasBus – program promujący wykorzystanie biometanu w transporcie. Konferencja w Rzeszowie, październik 2011 Źródło: cng.auto.pl

W dniach 1 – 3 lutego 2012 roku w Rydze, stolicy Łotwy, odbyło się seminarium promujące wykorzystanie biometanu dla transportu w ramach europejskiego projektu Baltic Biogas Bus. Jest on realizowany w Polsce przez Instytut Transportu Samochodowego. Spotkanie miało formę podsumowania dotychczasowych osiągnięć programu. W imieniu polskiej delegacji swoje prelekcje wygłosili m.in.: , dr inż. Andrzej Żółtowski oraz mgr Paulina Dziołak i mgr Mikołaj Krupiński.

Tematatem przewodnim seminarium były możliwiości produkcji oraz wykorzystania biometanu, pochodzącego z biogazu, w państwach basenu Morza Bałtyckiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele Ministertwa Środowiska Łotwy, lokalni politycy oraz reprezentancji firm oraz instytucji upowszechniających wykorzystanie biometanu, jako paliwa do napędu silników spalinowych.

W dwudniowych warsztatach poświęconych europejskiemu projektowi Baltic Biogas Bus omawiano minione oraz bieżące dokonania, które realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu. Przedsawiono także kwestie kolejnych zadań oraz szczegóły zamknięcia projektu, co ma nastąpić we wrześniu 2012 r.

Podczas seminarium oraz warsztatów Instytut Transportu Samochodowego reprezentowali: dr inż. Andrzej Żółtowski i mgr Mikołaj Krupiński.
Pracownicy ITS wygłosili także szereg referatów:

Exhaust emission tests of public transport buses in real conditions of road traffic in Rzeszow.” – prof. dr hab inż. Jerzy Merkisz, dr inż. Paweł Fuć, dr inż. Piotr Lijewski, dr inż. Andrzej Żółtowski.

Baltic Sea Region biomethane infrastructure overview.” –  dr inż. Andrzej Żółtowski, mgr Mikołaj Krupiński.

Potential of biogas production in Baltic Sea Region.” – dr inż. Andrzej Żółtowski, mgr Mikołaj Krupiński, mgr Paulina Dziołak.

The Baltic Biogas Foresight. Desk study on wider range of biogas production options and experiences including production potential scenarios for Baltic Sea Region.” -, dr inż. Andrzej Żółtowski, mgr Mikołaj Krupiński.

Feasibility study of new biogas fueling station in Polish city of Rzeszów.” – , dr inż. Andrzej Żółtowski, mgr Mikołaj Krupiński.

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , ,