Zamknięcie 4 stacji CNG dla użytkowników – Bydgoszcz, Inowrocław, Kielce, Olsztyn

Zamknięcie stacji CNG w Inowrocławiu to groźny precedens

Fot. Zamknięcie stacji CNG w Inowrocławiu to groźny precedens Źródło: cng.auto.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w ciągu najbliższych miesięcy planuje zamknięcie 4 stacji CNG dla użytkowników zewnętrznych – w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Kielcach i Olsztynie. Pomorski Oddział Obrotu Gazem z dniem 1 stycznia 2012 roku zamknie stacje CNG w Bydgoszczy i Inowrocławiu dla użytkowników zewnętrzych, zaś z dniem 1 lutego 2012 roku stację CNG w Olsztynie. Natomiast Karpacki Oddział Obrotu Gazem zamierza wymienić kompresor CNG w Kielcach, co uniemożliwi tankowanie pojazdów spoza Gazowni. Powyższe decyzje są podyktowane restrukturyzacją finansową działu CNG w koncernie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do użytkowników każdej ze stacji o kontakt z zespołem cng.auto.pl.

Stacja CNG w Bydgoszczy

Stacja CNG w Bydgoszczy - dlaczego zamknięcie obiektu?

Fot. Stacja CNG w Bydgoszczy – dlaczego zamknięcie obiektu? Źródło: cng.auto.pl

Pomorski Oddział Obrotu Gazem, właściciel stacji CNG w Bydgoszczy, od dłuższego czasu prowadził działania mające na celu ograniczenie strat finansowych wynikających z działalności obiektu. Miało to miejsce głównie w postaci skracania czasu pracy stacji. Niestety nie udało się doprowadzić stacji do zbilansowania finansowego. Decyzją właściciela stacja zostanie zamknięta dla użytkowników zewnętrznych z dniem 1 stycznia 2012 roku. Na stacji będa tankowane tylko pojazdy Gazowni.

Stacja CNG w Inowrocławiu

Zamknięcie stacji CNG w Inowrocławiu to groźny precedens

Fot. Zamknięcie stacji CNG w Inowrocławiu to groźny precedens Źródło: cng.auto.pl

O ile w przypadku stacji CNG w Bydgoszczy można doszukać się solidnego uzasadnienia finansowego to zupełnie irracjonalne wydaje się zamknięcie dla użytkowników zewnętrznych stacji CNG w Inowrocławiu. Praktyka podobnych obiektów tankowania gazu ziemnego działających na terenach zajezdni pokazuje, że mogą skutecznie funkcjonować tankując zarówno autobusy, jak i pojazdy zewnętrzne. Wyrażamy więc ostrą dezaprobatę dla tego typu działań. Mamy nadzieję, że istnieje jeszcze możliwość zmiany tej nieszczęśliwej decyzji i przywrócenia możliwości tankowania użytkowników indywidualnych. Wydaje się, że idealnym rozwiązaniem w tym przypadku byłby tankomat i samoobsługowe tankowanie samochodów.

Stacja CNG w Kielcach

Stacja CNG w Kielcach - koniec tankowania gazu ziemnego?

Fot. Stacja CNG w Kielcach – koniec tankowania gazu ziemnego? Źródło: cng.auto.pl

Stacja CNG w Kielcach, należąca do Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem, została stworzona na bazie kompresora o stosunkowo małej wydajności. W związku z tym nie jest w stanie sprawnie obsługiwać większych pojazdów, np. komunalnych. Jest to m.in. przyczyną nikłego zainteresowania wykorzystaniem CNG we flotach poruszających się po tym mieście wojewódzkim. Według nieoficjalnych informacji, aktualnie planowana jest wymiana zainstalowanego kompresora na jednostkę o dużo mniejszej wydajności. W związku z tym zlikwidowanoby możliwość tankowania użytkowników zewnętrznych, ograniczając się jedynie do pojazdów Gazowni.

Stacja CNG w Olsztynie

W Olsztynie tankuje się wiele pojazdów należących do flot

Fot. W Olsztynie tankuje się wiele pojazdów należących do flot Źródło: cng.auto.pl

Jest to obiekt wysunięty najdalej w kierunku północno-wschodnim kraju, który zapewnia dostęp do CNG dla wielu posiadaczy flot zasilanych gazem ziemnym (m.in. szkoły nauki jazdy). Pomimo tego właściciel stacji podjął wstępną decyzję o zamknięciu obiektu z dniem 1 lutego 2012 roku.

Komentarz cng.auto.pl

Nie dziwią nas tarapaty finansowe 3 stacji działających na terenach gazowni – w Bydgoszczy, Kielcach i Olsztynie. Z racji małej wydajności i bardzo ograniczonych godzin pracy, nie były one w stanie sprostać wymaganiom potencjalnych klientów, którzy nie są w stanie zwolnić się dwa razy w tygodniu wcześniej z pracy celem zatankowania swojego pojazdu.

Jednak ogromnym zaskoczeniem okazała się informacja o wyłączeniu stacji CNG w Inowrocławiu dla użyutkowników zewnętrznych. Przykłady podobnych obiektów w Radomiu, Rzeszowie czy Tarnowie pokazują, że istnienie stacji CNG działających zarówno dla potrzeb komunikacji miejskiej i użytkowników zewnętrznych ma sens i przynosi wymierne rezultaty.

Obecnie użytkownicy pojazdów CNG oczekują obiektów dostępnych całodobowo i dogodną obsługą (tak, płatność kartą za CNG w Polsce to dalej luksus!). Zastanawiający jest brak jakichkolwiek działań, skoro w Niemczech, ba!, nawet w Czechach i Słowacji nie ma problemu z postawieniem tankomatów i samoobsługą przy tankowaniu.

Ubolewamy nad faktem, że w tym samym czasie, kiedy we wszystkich sąsiednich państwach uruchamiane są kolejne nowe stacje CNG, w Polsce następuje regres rynku i zamknięcie 4 opólnodostępnych stacji gazu ziemnego…

Prosimy o kontakt użytkowników stacji!

Użytkowników 4 powyższych stacji CNG prosimy o kontakt drogą mailową w celu konsultacji na temat możliwości tankowania pojazdów. Mamy nadzieję, że uda się wypracować konkretne rozwiązania, które zminimalizują straty użytkowników pojazdów CNG wynikające z zamknięcia stacji gazu ziemnego.

E-mail: biuro@cng.auto.pl

Źródło:
  • własne