Biogaz jako paliwo transportowe może być opłacalne

BalticBiogasBus - Konferencja w Rzeszowie

Fot. BalticBiogasBus – Konferencja w Rzeszowie Źródło: cng.auto.pl

Warszawski Instytut Transportu Samochodowego prowadzi zaawansowane prace nad wykorzystaniem biogazu do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej. Technologia ta mogłaby stanowić uzupełnienie dla biopaliw przy realizacji unijnego celu 10 proc. udziału paliw odnawialnych w transporcie.

Instytut Transportu Samochodowego uczestniczy w europejskim projekcie badawczym „Baltic Biogas Bus”, wpisującym sie w strategie Unii Europejskiej promowania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszy Norweskich.

Jego celem jest rozpowszechnianie wśród władz miast, przedsiębiorstw miejskiego transportu autobusowego i innych zainteresowanych podmiotów idei pozyskiwania i stosowania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich.

Zdaniem ekspertów z ITS oczyszczony i uszlachetniony biogaz (biometan) jest pełnowartosciowym paliwem nadającym się do stosowania w nowoczesnych silnikach spalinowych. W warunkach miejskich może on być pozyskiwany m.in. z oczyszczalni ścieków i wysypisk odpadów, stanowiąc źródło przychodów, poprawiających rachunek ekonomiczny przedsiębiorstw.

Oprócz efektów bezpośrednio komercyjnych, zastosowanie biometanu jako paliwa silnikowego ma istotne zalety ekologiczne. Silniki spalinowe zasilane biometanem generują mniejsza emisje zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi np. cząstek stałych czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, niż silniki spalinowe zasilane olejem napędowym. Ponadto silniki zasilane biometanem charakteryzują się mniejsza emisja hałasu.
Rozwój technologii „biometanowego” zasilania transportu samochodowego stanowi istotną przesłankę rozwoju biogazowi rolniczych i wykorzystania surowców oraz odpadów pochodzenia agrarnego. Biogazem (biometanem) mogą być również zasilane silniki spalinowe sprzętu rolniczego. Doświadczenia światowe (skandynawskie, niemieckie czy amerykańskie) wskazują jednoznacznie na potencjał tej technologii.

Według obecnych założeń realizacja unijnego celu osiągnięcia 10 proc. udziału paliw odnawialnych w transporcie do 2020 roku ma odbywać się niemal w 99 proc. poprzez stosowanie biopaliw ciekłych.

Projekt Baltic Biogas Bus rozpoczął się w połowie 2009 roku i będzie realizowany do końca 2012 roku.

Tagi: , , , , , ,