RZESZÓW | Miasto zamawia 30 autobusów zasilanych CNG

MPK Rzeszów - największa flota autobusów CNG w Polsce - 40 sztuk
Fot. MPK Rzeszów – największa flota autobusów CNG w Polsce – 40 sztuk Źródło: MPK Rzeszów

Miasto Rzeszów ogłosiło długo oczekiwany i zapowiadany przetarg na kilkuletnie dostawy fabrycznie nowych autobusów. Zadanie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa III „Wojewódzkie Ośrodki wzrostu”, Działanie 1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego”, projekt pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Jednym z trzech segmentów postępowania jest dostawa 30 sztuk autobusów klasy maxi napędzanych CNG.

Wszystkie autobusy mają być w 100% niskopodłogowe, mają posiadać troje drzwi (preferowany jest układ 2-2-2 ale w przypadku autobusów klasy midi dopuszczono również wariant 1-2-2). W przypadku autobusów zasilanych olejem napędowym Zamawiający wymaga aby ich silniki mogły być dodatkowo zasilane Biopaliwem z udziałem 100% tego paliwa. Jednym z warunków jest również by każdy z oferowanych typów autobusów nie był prototypem.

Dla każdego typu autobusów określone zostały następujące terminy dostaw:

część B: 30 sztuk autobusów miejskich CNG 12m (klasy MAXI) w terminach:
1) w poniedziałek w 27. tygodniu –1 szt.
2) w poniedziałek w 29. tygodniu –6 szt.
3) w poniedziałek w 45. tygodniu –7 szt.
4) w poniedziałek w 46. tygodniu –7 szt.
5) w poniedziałek w 47. tygodniu – 7 szt.
6) w poniedziałek w 65. tygodniu – 2 szt.

Zamawiający określił trzy podstawowe kryteria oceny ofert:
cena –65%
koszt zużycia energii oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń –8%
ocena techniczna –27%
Kryteria oceny technicznej dla autobusów CNG >> kliknij tutaj
Termin składania ofert został przewidziany na 14 listopada br. Przy optymistycznym założeniu że w trakcie postępowania nie będzie żadnych protestów, ewentualnego wydłużenia terminu składania ofert, itp. podpisanie umowy mogłoby się odbyć około połowy grudnia br. Przy takim wariancie pierwsze autobusy mogą się pojawić w Rzeszowie między połową maja a połową czerwca 2012 r. natomiast ostatnie na początku marca 2013 r.
MPK Rzeszów - testy emisji autobusów zasilanych CNG
Fot. MPK Rzeszów – testy emisji autobusów zasilanych CNG Źródło: MPK Rzeszów
Jak istotny dla pasażerów i całego Rzeszowa jest ten przetarg, nie trzeba nikogo przekonywać. W chwili obecnej stolica Podkarpacia jest jedynym miastem w Polsce które posiada w ruchu tak dużą ilość wysokopodłogowych autobusów Jelczy PR110, które już dawno powinny zostać wyłączone z eksploatacji i tylko dzięki doświadczeniu załogi MPK, są w dalszym ciągu utrzymywane w pełnej sprawności. Autobusy tego typu stanowią obecnie około 35% całego taboru MPK Rzeszów. Warto dodać, że większość z nich została wyprodukowana przed rokiem 1990 ! Do tej liczby należy dodać około 20 sztuk Jelczy 120M z roczników 1992-1995. Obecnie 83 autobusy na 153 eksploatowane przez MPK są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
MPK Rzeszów - testy emisji autobusów zasilanych CNG
Fot. MPK Rzeszów – testy emisji autobusów zasilanych CNG Źródło: MPK Rzeszów
Spośród wszystkich autobusów MPK Rzeszów, 40 sztuk jest zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Przy założeniu że do 2013 roku liczba autobusów zasilanych metanem zwiększy się o kolejne 30 sztuk, Rzeszów definitywnie umocni pozycję polskiego lidera w zakresie eksploatacji autobusów z alternatywnym do diesla paliwem.
Nowe autobusy dla Rzeszowa mają być wyposażone w silniki spełniające normę czystości spalin EEV z systemem detekcji i gaszenia pożarów w komorze silnikowej oraz automatyczne skrzynie biegów. Przestrzeń pasażerska ma posiadać klimatyzację, zapowiedź głosową przystanków, system liczenia pasażerów, system mobilnej wizualizacji oraz monitoring przestrzeni pasażerskiej (w tym dodatkowa kamera rejestrująca obszar przed i za pojazdem).
Z całą pewnością nie będzie to łatwy przetarg, ponieważ część techniczna (w tym opis urządzeń i systemów elektronicznych) została bardzo obszernie opisana, co będzie skutkować dużą ilością pytań do Zamawiającego.
Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę trudne warunki serwisowe może się okazać, że ostatecznie na polu walki pozostaną jedynie najwięksi producenci którzy będą w stanie podołać wszystkim wymogom.