Baltic Biogas Bus.Nowa stacja i 5 nowych autobusów CNG w Tartu, Estonia

Fot. Stacja CNG w Tartu, źródło: ngvglobal.com

Na początku marca 2011 w Tartu została otwarta nowa stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), a operator komunikacyjny SEBE rozpoczął eksploatację 5 nowych autobusów marki Scania zasilanych tym paliwem. Stacja została wydbudowana przez operatora gazowego Eesti Gas i powstała m.in. w ramach projektu Baltic Biogas Bus. Flota zakupionych pojazdów może w przyszłości być zasilana sprężonym biometanem.

Tartu jest jednym z najprężniej rozwijających się miast w Estonii. Władze miasta wybrały więc dywersyfikację paliw używanych dla komunikacji miejskiej. Zdecydowały względy ekologiczne, ekonomiczne oraz bezpieczeństwa. Obecnie w Estonii cena kilograma CNG wynosi ok. 0,677 euro, zaś litra oleju napędowego ok. 1,22 euro. Władze miasta wdrażając gaz ziemny chcą poprawić stan powietrza w mieście, co jeszcze poprawi się po wdrożeniu biometanu do zasilania nowych Scani. Dodatkowo w przyszłości pojazdy mają być zasilane metanem powstającym w miejscowej oczyszczalni ścieków, co podniesie samowystarczalność energetyczną miasta.