Czechy | Dwie nowe stacje w okolicach Pragi – Kladno i Louny

Nastał 2011 rok, a u naszych południowych sąsiedów powstały kolejne 2 nowe stacje CNG. Tym razem nowootwarte obiekty znajdują się w miejscowościach położonych niedaleko stolicy Czech – Pragi. Są położone przy zajezdniach autobusowych w miastach Kladno i Launy. Dowiedzieliśmy się o nich dzięki uprzejmności kolegów z czeskiego CNG Forum – forum.autoklub.cz

Stacja CNG Kladno

Kladno to miasto położne niedaleko na zachód od Pragi. Tamtejsza stacja CNG jest dostępny w trybie ciągłym – NON STOP. Możliwe firmy płatności to gotówka, karty płatnicze oraz specjalnych karty Bonnet System i CNG Card Centrum. Obiekt mieści się na terenie zajezdni autobusowej.

Stacja CNG Louny

Obiekt jest dostępny dla zwykłych użytkowników od poniedziałku do piątku (płatność gotówką), zaś dla posiadaczy kart CNG Card Centrum w trybie NON STOP. Stacja jest położona kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Pragi.