GasHighWay – Wydarzenia promujące CNG w Polsce

W czerwcu tego roku odbyły się dwa wydarzenia promujące wykorzystanie CNG i biometanu (bioCNG) w Polsce. Zostały one zorganizowane w ramach projektu GasHighWay, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z funduszu Inteligentna Energia Europa. Zostały one zorganizowane w Bielsku-Białej. Pierwsze spotkanie miało charakter regionalny i odbyło się 15 czerwca 2010. Kolejnym był udział Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej w wydarzeniu ulicznym Czyste Powietrze w Mieście, w dniach 25 – 26 czerwca 2010. Niestety portal użytkowników pojazdów CNG – cng.auto.pl nie otrzymało zaproszenia do udziału w obu eventach.

Konferencja regionalna GasHighWay

Pierwsze wydarzenie odbyło się 15 czerwca 2010 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej i miało na celu przedstawienie programu dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem gazu ziemnego do zasilania pojazdów. Na spotkaniu przedstawiono szereg prezentacji na temat wykorzystania metanu i biometanu w transporcie. Konferencję swoją obecnością zaszczycił wiceprezydent Bielska-Białej, pan Zbigniew Michniowski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:
– Marek Filip – MPK Rzeszów;
– Jerzy Larisch – Uniwersytet Bielsko-Biała;

 

Happening uliczny – Czyste powietrze w mieście

Drugim wydarzeniem był happening uliczny Czyste Powietrze w Mieście. Jeden z podmiotów odpowiedzialnych za program GasHighWay w Polsce – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej wystawiła stoisko, na którym prezentowała zalety wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie kołowym w obszarach zurbanizowanych. Stoisko przyciągnęło uwagę znacznej liczby osób ze względu na położenie przy jednej z bardziej ruchliwych ulic miasta.

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,