MZA zapowiada wykorzystywanie CNG dla autobusów

Jak informuje portal infobus.pl, Miejski Zakład Autobusowy w Warszawie oraz przedstawiciel producenta autobusów MAN w Polsce, mają podjąć prace nad przygotowaniem warunków technicznych wdrożenia floty 80 autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG. Know-how przekazany przez niemieckiego producenta ma pomóc w uzyskaniu najwyższych standardów ekologicznych, pozwalających ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zakupiona flota autobusów miałaby operować z zajezdni stołecznego przewoźnika znajdującej się przy ul. Redutowej, położonej w dzielnicy Wola.

Jak mówi Mieczysław Magierski, prezes Miejskiego Zakładu Autobusowego w Warszawie, wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na zakup 70 pojazdów przegubowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym i zaprasza wszystkich producentów do zainteresowania się dostarczeniem takich pojazdów. Ma nadzieję również na udział MANa. Nowo zakupione autobusy zasilane gazem miałyby operować z zajezdni Redutowa, położonej na Woli. Będzie ona wkrótce przechodziła kompleksowe procesy modernizacyjne – mówi Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA Warszawa.

Informacja ta została podana przez portal infobus.pl w ramach artykułu poświęconego kolejnym zakupom stołecznego przewoźnika nowych autobusów przegubowych marki MAN. W komunikacie można odnieść wrażenie, że MZA Warszawa zaczęło przykładać wagę do ekologicznych aspektów eksploatacji swoich pojazdów. Na razie wybrano rozwiązanie doraźne – nowe autobusy przegubowe dostarczone w listopadzie tego roku będą przystosowane do zasilania biodieslem B100. Jednak nie można w dalszej perspektywie oceniać tego rozwiązania za satysfakcjonujące, gdyż system dofinansowań działający w ramach Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie budżetowej 2014-2021 porzuci mechanizmy wspierające zastosowanie tego biopaliwa.

Z wielką nadzieją można przyjąć zapowiedzi wprowadzenia CNG – będzie to przede wszystkim zmiana gatunkowa, gdzie w paliwie gazowym osiąga się o wiele wyższe standardy ekologiczne przy niższych kosztach eksploatacyjnych autobusu. Przypominijmy, że w projekcie programu ekologicznego dla miasta stołecznego Warszawy zostały zawarte dążenia do przejścia autobusów operujących na terenie stolicy na zasilania paliwami opartymi na metanie (więcej informacji tutaj). Takie rozwiązanie pozwala wybiegać daleko w przyszłość z innowacyjnymi i jeszcze bardziej ekologicznymi paliwami – biometanu (mieszanki gazu ziemnego oraz biometanu pochodzącego z miejskich zakładów komunalnych, najbardziej przyjaznego środowisku biopaliwu) oraz hythanu (domieszki wodoru do metanu, pozwalającej na przybliżenie zasilania floty do najlepszego paliwa świata – czystego wodoru).

Źródło:
  • infobus.pl , własne