RELACJA | Spotkanie z Aleksadnrem Miedwiediewem, wiceprezesem Gazpromu

W dniu 19 maja 2010 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie Aleksadnra Miedwiediewa, wiceprezesa Gazpromu, ze studentami. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, między innymi w związku z ufundowaniem stypendiów dla studentów UW przez Gazprom oraz firmę EuroPolGaz, której rosyjski koncern gazowy jest współwłaścicielem. Spotkanie prowadził Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Edward Haliżak. W trakcie spotkania poruszono kluczowe kwestie dotyczące rynku gazowego w Polsce i naszej części Europy. Znalazło się również miejsce dla paliwa CNG i LNG dla pojazdów.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez profesora Edwarda Haliżaka, który był również moderatorem spotkania. Następnie głos zabrał prezes Miedwiediew, który wygłosił

20-minutowy wykład. Poruszył w nim przede wszystkim kwestie związane z  działalnością Gazpromu w naszej części Europy – gazociągów Jamał oraz Nord Stream. Jednym z tematów była również kwestia potencjalnych złóż gazu łupkowego w Polsce. Poinformował audytorium, że jego firma posiada technologie pozwalające na wydobycie takiego paliwa. W trakcie wypowiedzi poinformował, że Gazprom prowadzi również prace nad wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa do zasilania pojazdów, w postaci CNG i LNG. Wśród publiczności mógł zostać przyjęty mylny przekaz na ten temat, gdyż tłumacz w każdym przypadku w trakcie wystąpienia mylił CNG i LNG, tłumacząc jako LPG.

Dzięki możliwości zadawania otwartych pytań od publiczności, poruszyłem kwestie zainteresowania koncernu rozwojem paliwa CNG i LNG. Zawarłem w nim opinię panującą na XIV Międzynarodowym Forum Gazowym LPG & CNG 2010, które miały miejsce w marcu 2010 roku w Warszawie, gdzie wskazywano na nikłe zainteresowanie ze strony Gazpromu metanem jako paliwem dla silników.

W odpowiedzi prezes Miedwiediew poinformował, że Gazprom jest zainteresowany wspieraniem rozwoju paliwa CNG i  LNG. Przekazał, że w Rosji w każdym większym mieście działa stacja CNG. Ponadto Gazprom aktywnie działa w ramach europejskiego programu ‘Blue corridor’, którego celem jest stworzenie transeuropejskich szlaków komunikacyjnych, gdzie bez problemu na dłuższych dystansach będą poruszać się pojazdy tranzytowe na CNG. Miedwiediew zwrócił również uwagę na zauważalne spowolnienie, jakie miało miejsce w 2009 roku. Wówczas w USA koncerny motoryzacyjne mocno ograniczyły inwestycje w rozwój napędów na gaz ziemny. Jednak obecnie zauważalne są pozytywne zmiany i zwiększone zainteresowanie tym paliwem w USA, jak i na całym świecie.

Pozycja Gazpromu na rynku gazowym
Gazprom jest największym producentem gazu ziemnego na świecie, w 2008 roku posiadał 17% udział w produkcji błękitnego paliwa na świecie. Swoje produkty dostarcza do wielu państw Unii Europejskiej, w tym również Polski. Od momentu powstania w 1989 roku generalnie cieszy się w Europie opinią sprawdzonego i stabilnego dostawcy metanu.

Specjaliści rynku energetycznego stawiają jednak koncernowi zarzuty: o centralne sterowanie firmą przez najwyższe władze państwowe i wykorzystywanie jej do rozgrywek politycznych ‘Kremla’

w środowisku międzynarodowym. Cieniem na kartach historii Gazpromu kładą się spory energetyczne z Ukrainą z lat 2006 i 2009 oraz z Białorusią w 2004 roku. Koncernowi zarzuca się również stosowanie zróżnicowanych cen dla odbiorców, przy braku uwzględniania rynkowych cen gazu.

W ostatnich miesiącach można zauważyć wzmożoną działalność promocyjną koncernu, skierowaną głównie do środowisk akademickich i specjalistów z dziedziny energetyki. Opisywany wykład wpisuje się w przyjętą strategię wizerunkową koncernu. Uważamy tego typu wydarzenia za niezwykle cenne dla polskiej opinii publicznej, gdzie można bezpośrednio skonfrontować potrzeby i obawy specjalistów oraz konsumentów z najwyższymi przedstawicielami władz firmy.

Galeria zdjęć ze spotkania dostępna tutaj

Publikacje w mediach na temat wydarzenia
wyborcza.biz |
Gazprom wychodzi do młodzieży w Polsce – będzie fundował stypendia
tvn24.pl | Gazprom – (prawie) europejska firma WYKŁAD WICEPREZESA GAZPROMU NA UW