Przedstawienie 'Strategii rozwoju rynku CNG w Polsce' przez PGNiG S.A.

W dniu 9 marca 2010 roku na zaproszenie Działu Strategii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. mieliśmy przyjemność reprezentować użytkowników indywidualnych pojazdów zasilanych CNG w celu zapoznania się z powołaną do życia Strategią Rozwoju Rynku CNG w Polsce.

Podstawowym założeniem strategii jest poprawa rentowności stacji CNG oraz podjęcie wielotorowych działań mających na celu zbudowanie trwałych i solidnych podstaw rozwoju gazu ziemnego jako paliwa do zasilania pojazdów w Polsce.

I faza strategii właśnie się rozpoczęła – założono jej wykonanie w ciągu 14 – 18 miesięcy

– Za główny cel w tej fazie przyjęto doprowadzenie do rentowności wszystkich działających stacji CNG w Polsce. W związku z tym odbędzie się szczegółowy przegląd istniejących stacji połączony z analizą biznesową. Następnie na podstawie zebranej wiedzy zostanie opracowany model stacji, która spełni określone standardy pozwalając na rozwój infrastruktury do tankowania.
– W przypadku działań prowadzonych na zewnątrz firmy przewiduje się zabieganie o wdrażanie korzystnych zmian legislacyjnych oraz implementację dyrektyw unijnych w prawie krajowym na wzór rozwiązań przyjmowanych w krajach europy zachodniej, gdzie władze szczebla centralnego i lokalnego starają się stworzyć bardzo korzystne warunki dla rozwoju CNG, głównie w transporcie miejskim. W tym przypadku koncern gazowy pokłada nadzieję w implementacji dyrektywy nr 33/2009, która ma zostać wdrożona do 4 XII 2010 roku.
* W przypadku negatywnej odpowiedzi rynku, PGNiG ograniczy swoje zainteresowanie rynkiem CNG do minimum, tak aby ograniczyć straty i uniknąć ryzyka kapitałowego.

II faza strategii – na razie szkic, zostanie ostatecznie zatwierdzona przed końcem fazy I

– PGNiG podejmie szeroko zakrojoną akcję promocyjno-marketingową jeżeli I faza określi CNG pozytywnie. Taka kolejność działań podyktowana jest sytuacją na rynku, gdzie tak naprawdę na chwilę bieżącą koncern nie jest w stanie zaoferować produktu dla szerokiego odbiorcy. Kampanie marketingowe obecnie nie miałyby więc racji bytu, jeśli deklarowane przez firmę perspektywy nie znalazłyby odzwierciedlenia w stanie faktycznym.
– ukierunkowanie działań marketingowych w dwóch kierunkach – do klienta indywidualnego oraz klienta korporacyjnego/floty
– istotnym narzędziem realizacji tej części strategii będzie pozyskanie partnera zewnętrznego, który będzie operatorem stacji benzynowych

Co rzutuje na strategię?
– podejście korporacyjne – PGNiG S.A. to firma działająca praktycznie w każdej dziedzinie sektora energetycznego w Polsce, ale jej udział ilościowy w każdej z poszczególnych gałęzi rynku jest odmienny, np. w energetyce czy na potrzeby przemysłu sprzedaje po kilka miliardów m3 gazu ziemnego rocznie, a w przypadku rynku CNG tylko 10 mln m3 w całym 2008 roku.

Dalszych informacji na temat strategii dostarczymy w momencie jej oficjalnego przedstawienie przez PGNiG S.A.

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,