CNG LNG akcyza 0 zł

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

CNG LNG akcyza 0 zł

Akcyza na gaz ziemny o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 – 0 zł

Zerowa stawka akcyzy, będzie obowiązywać dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym przepisie.
link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2581_u.htm

“CNG i LNG” zerowa stawka akcyzy na terenie Polski.Ustawa o zerowej stawce podatku akcyzowego dla gazu ziemnego do napędu pojazdów została właśnie podpisana przez Prezydenta RP. Tankowanie LNG na terenie Polski stanieje nawet o 0,67 zł za kilogram gazu. Zmiana musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Komisję Europejską, zaś prognozowane wejście w życie to początek IV kwartału 2018 roku”- mówi Karol Wieczorek z CRYOGAS M&T Poland.

W dniu 20.07.2018r. sejm uchwalił nowelizację ustawy o akcyzie i Prawa celnego przewidującą wprowadzenie zerowej stawki akcyzą na sprężony gaz ziemny CNG oraz skroplony gaz ziemny LNG, jeżeli zostaną one przeznaczone do napędu silników spalinowych.

W głosowaniu wzięło udział 424 posłów, za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 393, przeciw było 11, a 20 wstrzymało się.
Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez PO obniżające akcyzę na paliwa. Jak tłumaczył Janusz Cichoń z PO, miały one na celu „zniwelowanie skutku wprowadzonej niedawno opłaty emisyjnej”. Zmianie takiej sprzeciwiało się ministerstwo finansów. Wiceminister Paweł Cybulski tłumaczył, że obniżenie akcyzy od paliw silnikowych mogłoby grozić niewypełnieniem kryterium minimalnego poziomu opodatkowania wynikającego z dyrektywy energetycznej. Poza tym dochody budżetu spadłyby o 2,1 mld zł.

Sejm wprowadził natomiast poprawkę zgłoszoną przez Wiesława Janczyka z PiS.
– Ona dotyczy zerowej stawki akcyzy, która będzie obowiązywać dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym przepisie – wyjaśniał Janczyk.
– Pozwala na zsynchronizowane wchodzenie przepisów zgodnie z ich kalendarzem zawartym w projekcie tej noweli dla innych zmian, jakie ona wnosi – uzasadniał.
Dodał, że dotyczy również „bardzo istotnego elementu zgodności opinii KE o pomocy publicznej dla tego typu regulacji” – tłumaczył. Wniosek Janczyka poparło ministerstwo finansów.
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawa celnego przede wszystkim wprowadza zerową akcyzę na sprężony gaz ziemny CNG oraz skroplony gaz ziemny LNG przeznaczony do napędu pojazdów silnikowych. Ma to być element walki ze smogiem. Rząd ma nadzieję, że dzięki nowym przepisom autobusy w wielu miastach będą napędzane wyłącznie LNG i CNG.

Nowela eliminuje także wątpliwości interpretacyjne, związane z stosowaniem właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe.
Uregulowano również właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyzę zapłacono w Polsce. Dodatkowo, w przepisach celnych wskazano taki sam sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki określono w ustawie Ordynacja podatkowa dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne dotyczył zgodnie z uzasadnieniem – uproszczenia i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenia ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe; wprowadzenia preferencji podatkowych dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych; wprowadzenia zmian mających na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania właściwych stawek akcyzy; wskazania w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających poborów odsetek za zwlokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa

Strefa Metanu – Targi POL-ECO System 2017