Strefa Metanu' XXV Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2018 pod Patronatem Naukowym Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT

’Strefa Metanu' XXV Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2018 pod Patronatem Naukowym Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT
Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

 

W ramach popularyzacji paliw alternatywnych CNG i LNG w transporcie polskim w 'Strefie Metanu' Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT przedstawił realizowany aktualnie projekt CNG i LNG „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Program CEF jest jednym z kluczowych unijnych instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych, który wspiera wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność, jak również przyczynia się do rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) poprzez finansowanie kluczowych projektów w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury transportu, energetyki i telekomunikacji. TEN-T to sieć szlaków drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz rzecznych stanowiących najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

Czynności projektu to analiza prawna umożliwiająca wdrożenie stosowania paliw alternatywnych CNG i LNG w transporcie polskim, wyznaczenie optymalnych lokalizacji dla budowy sieci stacji paliw alternatywnych CNG i LNG wzdłuż korytarzy sieci transportowej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) w Polsce, budowa pilotażowej, modułowej innowacyjnej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG na terenie PIMOT, a także promocja i upowszechnianie wiedzy na temat paliw alternatywnych CNG i LNG.

Tagged with: , , , ,