Seminarium i Warsztaty strażackie CNG LNG ‘Gaszenie Metanu’

Seminarium i Warsztaty strażackie CNG LNG ‘Gaszenie Metanu’
Państwowa Straż Pożarna, cng.auto.pl, Fundacja Green Fuel

W trakcie organizowanego przez nas wydarzenia odbędą się ćwiczenia praktyczne pod dowództwem korpusu oficerów i aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, zapraszamy do zapoznania się z programem ćwiczeń strażackich z gaszenia metanu.

Ćwiczenia praktyczne „Gaszenie metanu”

1. Właściwości fizykochemiczne CNG LNG.
2. Przygotowanie stref wybuchowości CNG LNG.
3. Pomiar stężenia metanu w różnych odległościach.
4. Przedstawienie metod gaszenia płonącego LNG.
5. Demonstracja działania CNG LNG na różne materiały.
6. Gaszenia LNG z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.
7. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG kompozytowym.
8. Spalenie samochodu ze zbiornikiem CNG stalowym.
9. Spalenie samochodu ze zbiornikiem LPG.
10. Dopalenie resztek metanu – ugaszenia.

Portal cng.auto.pl, Fundacja Green Fuel, Państwowa Straż Pożarna oraz Partnerzy Fundacji organizują Seminarium naukowe i Warsztaty z prowadzenia działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych CNG i LNG. W trakcie wydarzenia swoje prelekcje z zakresu bezpieczeństwa wykorzystywania paliw gazowych wygłoszą użytkownicy pojazdów zasilanych CNG i LNG, Aspiranci Państwowej Straży Pożarnej jak również przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój rynku paliw alternatywnych CNG i LNG.