Konferencja ‘Metan dla Transportu’ Warsaw Gas Days 2018

Konferencja ‘Metan dla Transportu’ Warsaw Gas Days 2018
Laboratorium Analityczne Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Prezentacja ‘Ocena możliwości wykorzystania metanu jako paliwa silnikowego’ wygłoszona przez Pawła Bukrejewskiego z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji została niezwykle doceniona w trakcie Konferencji przez podmioty zaangażowane w rozwój polskiego rynku paliw metanowych, podkreślił Bartłomiej Kamiński, Prezes Fundacji Green Fuel.

Mgr inż. Paweł Bukrejewski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (2004). Ukończył również m.in. studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Menedżer Innowacji” i „Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych”, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Od 2004 roku zatrudniony w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie, od 2010 roku starszy specjalista badawczo-techniczny w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej, obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Laboratorium Analitycznego w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:tutaj

Tagged with: