Przetarg na budowę pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG

 

PIMOT CNG LNG

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG
Przemysłowy Instytut Motoryzacji w ramach realizowanego Projektu ‘’Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’ ogłosił przetarg na budowę pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG.

Dla powyższej inwestycji została już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2018 r. o godz. 11.50
Szczegóły ogłoszonego przetargu są dostępne na stronie internetowej projektu CNG LNG PIMOT: http://lcng.pimot.eu/zamowienia-publiczne/

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „pod klucz” pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz skroplonym gazem ziemnym LNG z uwzględnieniem technologii LCNG. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Przemysłowym Instytutucie Motoryzacji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55.
Pilotażowa, modułowa stacja tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG ma być modelowym rozwiązaniem instalacji służącej do napełniania paliwami metanowymi zbiorników w pojazdach samochodowych z zastosowaniem trzech rozwiązań technologicznych: CNG (sprężenie dostarczanego siecią dystrybucyjną gazu ziemnego),
LNG (skroplony gaz ziemny), LCNG (sprężona postać paliwa gazowego (CNG) pozyskiwana z regazyfikacji LNG).
Stacja będzie również wykorzystywana do prowadzenia badań optymalizujących wyposażenie i konfigurację takich obiektów, pod względem ilości, częstotliwości i rodzaju pobieranego paliwa metanowego.

LNG Skroplony Gaz Ziemny -Liquefied Natural Gas

Projektowanie, realizacja inwestycji oraz jej funkcjonowanie ma uwzględniać następujące rozwiązania:
Obiekt zerowej emisji (metanu) (ZEO – Zero Emission Object);
Zastosowanie najlepszych, dostępnych rozwiązań technicznych (BAT – Best Available Technics);
Maksymalna efektywność zagospodarowania powierzchni (ME&MS – Maximum Efficiency and Minimum Space);
Zdalne zarządzanie i kontrola (RM&C – Remote Management and Control);
Pełny zakres saturacji tankowania paliwa LNG (PSL – Permament Saturation of LNG).