CNG Przetarg – Spółka MZA ogłosiła dwa przetargi związane z infrastrukturą tankowania sprężonym metanem CNG

Spółka MZA ogłosiła dwa przetargi związane z infrastrukturą tankowania sprężonym metanem CNG

– Przetarg na zakup gazu CNG
– Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich w latach 2018-2020 zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG

Przetarg na zakup gazu CNG w ilości 54.100.000 Nm3 do autobusów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2018-2027) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów (123/NL/WM/17) Termin otwarcia postępowania: 07.03.2018 g. 11:00. Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich w latach 2018-2020 zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG (120/NT/WM/17) Termin otwarcia postępowania: 06.03.2018 g. 11:00.
Więcej na stronie MZA: http://www.mza.waw.pl/spolka-mza/przetargi-zakupy-i-sprzedaz/wg-prawa-zamowien-publicznych