Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG od 1 czerwca 2018 r.

CNG LNG Akcyza 0 zł

Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG od 1 czerwca 2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – Zerowa Akcyza dla ekologicznych paliw CNG i LNG

Ministerstwo Finansów przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy z dnia 5 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotowy projekt był przedmiotem uzgodnień i konsultacji publicznych na przełomie września i października br. natomiast aktualnie udostępniona wersja projektu została rozszerzona o regulację dotyczącą wprowadzenia preferencji podatkowej dla gazu ziemnego CNG i LNG w postaci zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Jest to kolejny krok w rozwoju rynku alternatywnych ekologicznych paliw metanowych w Polsce i poprawy bezpieczeństwa transportu w kraju!

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303405/12460552/12460553/dokument320555.pdf

Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Projekt wprowadza zerową stawkę akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych, co wymaga dodania nowego przepisu w brzmieniu zaproponowanym w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa. W obecnym stanie prawnym gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych jest opodatkowany, w zależności od jego stanu skupienia stawką akcyzy w wysokości: – skroplony gaz ziemny (LNG) – 670 zł/1000 kg, – sprężony gaz ziemny (CNG) – 10,50 zł/GJ. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju. Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad 90% metanu, które w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji miejskiej w centrach dużych miast. Gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych paliw silnikowych. CNG umożliwia ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin, wyeliminowanie emisji substancji rakotwórczych, 99-procentową redukcję zadymienia i smogu, 40-procentowe obniżenie poziomu hałasu. Gaz ziemny (metan) zawiera na jednostkę energetyczną mniej związków węgla niż jakiekolwiek paliwa kopalne. Stąd emisja zarówno CO, jak i CO2, jest mniejsza dla tej technologii niż np. dla benzyny czy ON. Autobusy komunikacji miejskiej zasilane CNG jeżdżą w wielu polskich miastach m.in. w Mielcu, Warszawie, Słupsku, Tarnowie, Gdyni, Tychach, Zamościu, jednak prawdziwym liderem pod względem liczebności taboru jest Rzeszów, gdzie jeździ co piąty taki autobus. Producenci autobusów pracują także nad rozwiązaniami hybrydowymi gazowo-elektrycznymi. W odróżnieniu od ropy naftowej, w Polsce aż 27,5% łącznego zużycia tego paliwa zaspokajane jest ze złóż krajowych. Gazoport LNG w Świnoujściu może zabezpieczyć ok. 40% krajowej konsumpcji gazu. Głównymi dostawcami LNG do Polski są Katar, Norwegia i USA. Roczna konsumpcja krajowa gazu ziemnego jako paliwa w transporcie (głównie CNG) to ok. 20 mln m3, co stanowi ok. 0,1% sprzedawanego w Polsce gazu. Proporcja ta jest zbliżona w przypadku ropopochodnych paliw silnikowych. Obecnie cena gazu CNG to około 3,30 zł/m3 w tym podatek akcyzowy zawarty w cenie to 33 gr.

Zatem koszt dla budżetu po wprowadzeniu zerowej stawki akcyzy, biorąc pod uwagę roczną konsumpcję tego paliwa, wyniesie około 6,6 mln zł. Z kolei roczne zużycie gazu LNG to około 2,7 mln kg co powoduje, że wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynoszą około 1,8 mln zł. Łącznie obniżenie akcyzy dla gazu CNG i LNG do 0 zł spowoduje spadek wpływów budżetowych z tego tytułu o około 8,4 mln zł.