Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Instytut Inżynierii Biosystemów w ‘Strefie Metanu’ Pol-Eco-System 2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Instytut Inżynierii Biosystemów w ‘Strefie Metanu’ Pol-Eco-System 2016
„Odpady i biopaliwa”

uniwersystet-przyrodniczy-w-poznaniu

W dniu 12 października, w ramach spotkania ‘CNG/LNG Meeting’ w ‘Strefie Metanu’, odbędzie się prelekcja przygotowana przez dr inż. Jakuba Mazurkiewicza z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Kamila Kozłowskiego, doktoranta w Pracowni Ekotechnologii, działającej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

j-mazurkiewicz

dr inż. Jakub Mazurkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownia Ekotechnologii jest obecnie największym laboratorium biogazowym w Polsce, wyposażonym w ponad 200 reaktorów umożliwiających fermentację w technologii „batch culture” oraz 6 nowoczesnych reaktorów do prowadzenia badań procesu fermentacji w technologii ciągłej. Ponadto w prowadzone są w nim prace nad projektami naukowo-badawczymi w ramach programu LIDER, Biostrateg oraz Gekon.

 

Kamil KozłowskiKamil Kozłowski, doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zapraszamy na wykład „Odpady i biopaliwa”.
Kamil Kozłowski jest doktorantem w Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i realizuje swoją prace pod kierunkiem dr hab. inż. Jacka Dacha, prof. nadzw.. Zainteresowania naukowe: pozyskiwanie energii odnawialnej oraz biopaliw ekologicznych, fermentacja metanowa, fermentacja wodorowo-metanowa, kompostowanie; Absolwent studiów magisterskich i inżynierskich na kierunku Ekoenergetyka na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w latach 2011-2016; Autor kilkunastu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz publikacjach pokonferencyjnych. Zdobywca Nagrody Santander Universidades za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 oraz Nagrody Rektora; Autor najlepszej pracy w konkursie „W przyszłość z energią – energia z przyszłością” organizowanym przez Polski Komitet Energii Elektrycznej w ramach Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Przemysłowego Energi@21 Innowacyjne Przedsiębiorstwo Energetyczne (2015); Finalista I Ogólnopolskiego Konkursu Kół Naukowych „Innowacje-Środowisko-Energetyka. Zmień myślenie na wdrożenie (2013).

iib

Tagged with: , , , , , , ,