Fundacja Green Fuel Partnerem Uczelni Techniczno-Handlowej

Fundacja Green Fuel Partnerem Uczelni Techniczno-Handlowej
Studenci UTH na praktykach studenckich w Fundacji Green Fuel

Dzięki współpracy Fundacji Green Fuel z Akademickim Biurem Karier UTH, studenci Uczelni UTH regularnie odbywają praktyki w naszej Fundacji. Studenci na praktykach w Fundacji Green Fuel zdobywają wiedzę na temat wykorzystywania alternatywnych ekologicznych paliw CNG i LNG w motoryzacji, mają możliwość zapoznania się z pojazdami zasilanymi gazem ziemnym CNG, LNG jak również technologią LCNG czy mogą poznać międzynarodowy rynek branży paliw metanowych. Ponadto, studenci w czasie praktyk aktywnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Green Fuel, które promują ekologiczne paliwo CNG i LNG w transporcie polskim i międzynarodowym.
Gratulujemy naszym studentom – praktykantom z warszawskiej Wyższej Uczelni UTH i zapraszamy pozostałych studentów do odbywania praktyk w naszej Fundacji Green Fuel.

praktyki UTH