Dotacja unijna na zakup 36 autobusów CNG

Dotacja unijna na zakup 36 autobusów CNG

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej PKM sp. z o.o. w Tychach zakupił 36 autobusów marki MAN Lion’s City: 6 szt. przegubowych (klasy MEGA) oraz 30 szt. standardowych (klasy MAXI). Pojazdy są wyposażone w nowoczesne, ekologiczne silniki, zasilane sprężonym gazem ziemnym, spełniające najwyższą europejską normę emisji spalin EURO 6. Ponadto, wszystkie autobusy są niskopodłogowe, komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w system monitoringu i bramki do zliczania pasażerów oraz w bezprzewodowy Internet. Pasażerowie będą mogli podróżować nowymi taborem już na przełomie czerwca i lipca 2015 r.

autobus cng

W dniu 8 sierpnia 2014 r., pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a PKM sp. z o.o. w Tychach, została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Tychach”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu wyniosła 45.834.597 zł brutto, z czego 31.655.700 zł to kwota dotacji z EFRR, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Spółki sięgnął 5.586.300 zł (tj. 15% wydatków kwalifikowanych).
Cele projektu „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Tychach” to podniesienie atrakcyjności podróżowania autobusami PKM, ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów osobowych na terenie Tychów oraz w gminach będących członkami międzygminnego porozumienia tyskiego, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych jak również minimalizowanie zatorów komunikacyjnych na drogach.

logopkm