Paliwo CNG i LNG – alternatywa czy zagrożenie dla polskiego rynku paliw?

Paliwo CNG i LNG – alternatywa czy zagrożenie dla polskiego rynku paliw?

gazprom germania

W dzisiejszym wydaniu tygodnika Wprost pojawił się artykuł opisujący polski rynek transportu miejskiego, zasilanego alternatywnym ekologicznym paliwem CNG i LNG. Całość naszego polskiego rynku paliw alternatywnych CNG i LNG, który budujemy wraz z przedsiębiorcami zaangażowanymi w rozwój alternatywnych paliw metanowych została opisana jako machina sterowana i finansowana przez Gazprom, ubolewamy że autor artykułu nie dostrzegł sensu wykorzystywania alternatywnego LNG i CNG w transporcie miejskim a jedynie zagrożenie „Gazpromem”. Informujemy w ramach sprostowania, że Fundacji Green Fuel nie wspiera ani Gazprom ani inne spółki ani rząd, nasza Fundacja nie jest dotowana w żaden sposób. Jedyną formą wsparcia było użyczenie lokalu dla Fundacji od Instytutu Motoryzacji, gdzie non profit przygotowujemy działania popularyzujące CNG i LNG wraz z wolontariuszami i studentami oraz spotykamy się z użytkownikami pojazdów zasilanych CNG – w artykule jest to ciekawostka. Bardzo cieszymy się, że temat został w końcu poruszony i czekamy kiedy polskie spółki gazowe wezmą się za przysłowiową robotę również rząd powinien zrobić więcej dla promowania paliw alternatywnych CNG i LNG w transporcie polskim. Zgodnie z raportami światowych organizacji NGV rząd polski powinien zapewnić, że użytkownicy pojazdów na paliwa alternatywne, takie jak gaz ziemny, będą mogli podróżować swobodnie bez braków w infrastrukturze tego paliwa. Rząd polski powinien również zagwarantować użytkownikom pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi szereg zachęt finansowych i innych w celu promowania ich stosowania do zasilania pojazdów. Są to jedne z głównych zaleceń z trzeciego raportu grupy ekspertów Future Transport Fuels (EG FTF).
Kiedy rząd polski opracuje strategię politycznych i konkretnych działań, aby zastąpić olej napędowy niskoemisyjnymi alternatywnymi paliwami metanowymi? – tego nie wiemy.
Jakie środki podejmie, aby zachęcić do rozpowszechniania i wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania pojazdów?
Oprócz znacznej rozbudowy infrastruktury dla paliw alternatywnych – do których państwa członkowskie są zobowiązane na mocy Dyrektywy (Dafi) 2014/94/UE dotyczącej rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, grupa ekspertów uważa, że Polska i reszta państw członkowskich powinna zrobić o wiele więcej do w celu promowania paliw alternatywnych do transportu.
Zachęt finansowych nie ma, zwolnień podatkowych dla pojazdów CNG i LNG nie ma, brakuje również kampanii promujących alternatywne paliwa CNG i LNG dla społeczeństwa. Pomocne byłyby działania promocyjne po stronie rządu, które zachęciłyby do korzystania z paliw alternatywnych i informowałyby opinię publiczną o dostępności paliw alternatywnych.
W raporcie ekspertów EG FTF, który został niedawno przekształcony w Sustainable Transport Forum, wskazano, że brak infrastruktury dla paliw alternatywnych poważnie utrudnia ich rozwój.

Kiedy rząd polski zacznie promować ekologiczne czyste i energooszczędne pojazdy w transporcie drogowym, dlaczego nie stymuluje rozwoju rynku NGV? Użytkownicy pojazdów zasilanych alternatywnymi paliwami CNG i LNG nie potrzebują już Krajowych Programów Strategii, chcą dopłat do swoich pojazdów ekologicznych, zniesienia akcyzy, zwolnień podatkowych dla samochodów firmowych, zarezerwowanych pasów drogowych, wolnych od opłat parkingów czy innych ambitnych środków dla wdrażania alternatywnych paliw w Polsce. Postulaty użytkowników ekologicznych pojazdów znane są od lat, są niezmienne i oczywiste dla rozwoju infrastruktury alternatywnych paliw metanowych w Polsce.

Rząd powinien również wspierać użytkowników pojazdów zasilanych paliwem LNG poprzez pakiet pomocy technicznej dla stacji i pojazdów, a także znacznie silniej wesprzeć większe floty pojazdów ciężarowych i dostawczych w istniejących węzłach komunikacyjnych oraz obszarach wysokiego popytu. Jest to tak samo ważne jak tworzenie infrastruktury CNG dla lekkich pojazdów użytkowych oraz średnich i ciężkich samochodów dostawczych.

Eksperci zaznaczają, ze Rząd Polski powinien wspierać alternatywną produkcję paliwa, alternatywne systemy paliw transportowych i tworzyć odpowiednią infrastrukturę, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady neutralności technologicznej. W szczególności potrzebne jest wsparcie, aby zmniejszyć ryzyko dla inwestorów w doprowadzeniu technologii na skalę przemysłową. W związku z tym konieczne są dedykowane instrumenty finansowe dla pojazdów użytkowych, zasilanych alternatywnymi paliwami.

cysterna lng autobus lng

https://www.dropbox.com/s/z0d02shp2u0uyes/ScaloneDokumenty.pdf?dl=0