Connecting Europe Facility – „Instrument łącząc Europę” – Dofinansowanie dla paliw alternatywnych

Connecting Europe Facility

Connecting Europe Facility

 

 

 

 

 

 

 

 

CEF Konkurs na projekty wspierające rozwój paliw alternatywych

Fundacja Green Fuel uczestniczyła 10 września 2015 w Warsztatach przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Celem organizowanych Warsztatów jest ułatwienie polskim podmiotom pozyskania środków finansowych dla działań wspierających rozwój paliw alternatywnych w ramach instrumentu finansowego CEF ( Connecting Europe Facility – „Instrument łącząc Europę’). W trakcie Warsztatów zostały przedstawione informacje na temat wybranych polskich projektów dotyczących paliw alternatywnych, które otrzymały pomoc finansową w ramach konkursu CEF 2014, między innymi Projekt Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT: „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”(ang.: „Study optimizing the functioning and deployment of alternative fuel stations of the TENT-T core network”). W ramach tego projektu ze unijnych środków CEF zostanie dofinansowana budowa innowacyjnej stacji LCNG w Warszawie w wysokości 85% inwestycji, tj.: 1 518 950 EUR.

Ministerstwo Infrastuktury i Rozwoju

W czasie Warsztatów odbyły się następujące Prezentacje:
– „Rozwój sieci drogowej oraz Miejsc Obsługi Podróżnych – perspektywy” – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Wsparcie projektów dotyczących wdrożenia paliw alternatywnych z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
– „Konkurs CEF 2014 w kontekście projektów dotyczących wdrożenia paliw alternatywnych” – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
– „DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Fundacja Green Fuel przystępuje do kolejnego konkursu o dofinansowanie unijne projektu dotyczącego wdrożenia infrastruktury paliw alternatywnych na drogowej sieci TEN-T. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych inwestorów do współpracy.

Prezentacja ze szkolenia dostępne są tutaj: cef

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad

Źródło:
Tagi: , , , ,