Konkurs CEF Transport na wsparcie najlepszych polskich projektów transportowych rozstrzygnięty.

Konkurs CEF Transport na wsparcie najlepszych polskich projektów transportowych rozstrzygnięty.

Konkurs CEF Transport
Konkurs CEF Transport

Zespół Fundacji Green Fuel oraz PIMOT intensywnie pracowali nad przygotowaniem Projektu budowy modułowej stacji tankowania paliwa CNG i LNG w Warszawie. Projekt ten zostanie dofinansowany z instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).

„Nasz Projekt jest częścią Projektu Globalnego, którego celem jest budowa sieci stacji paliw alternatywnych wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T, tj.: Korytarz Bałtyk – Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne – Bałtyk. Projekt Globalny zostanie wdrożony po przeprowadzaniu badań określających rozmieszczenie i funkcjonowanie infrastruktury tankowania paliw alternatywnych wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T oraz po przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych sieci stacji tankowania LCNG w Polsce.”– mówi Sławomir Nestorowicz, szef Projektu z Instytutu PIMOT.

Poniżej link do wyników konkursu gdzie przedstawiono polskie projekty rekomendowane przez KE do otrzymania dofinansowania z CEF:

http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/14-polskich-projektow-z-szansa-na-dofinansowanie-z-instrumentu-laczac-europe/

Connecting Europe Facility
Connecting Europe Facility