Akademia Górniczo-Hutnicza w „Strefie Metanu”

agh_znk_wbr_rgb

Relacja z udziału w międzynarodowych targach – GasShow 2015

strefametanu

W dniach 5 i 6 marca br. w warszawskim centrum wystawienniczym EXPO XXI odbyły się międzynarodowe targi GasShow, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń branży CNG-LNG na świecie. Targi podzielone są na strefy tematyczne: Stacja LPG/CNG, Armatura i Urządzenia, Autogas Show, Strefa CNG/LNG oraz Nowe Technologie. Uczestnicy targów mają okazję zapoznać się z aktualną ofertą samochodowych instalacji LNG i CNG oraz inne alternatywnych systemów zasilania pojazdów, ofertą dealerów samochodów z fabrycznymi instalacjami CNG, rozwiązaniami w zakresie rozwiązań technicznych związanych z transportem, magazynowaniem i dystrybucją paliw gazowych (dystrybutory, pompy, stacje tankowania, zbiorniki, butle, wyposażenie warsztatów, armatura i urządzenia dla LNG i CNG), a także systemami informatycznymi dla sektora energetycznego i doradztwem w tym zakresie. Targom towarzyszą także konferencje tematyczne, seminaria i debaty z udziałem przedstawicieli wiodących firm, organizacji branżowych, przedstawicieli administracji państwowej, a także jednostek naukowo-badawczych.

strefametanu1

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii był już po raz kolejny obecny w Strefie Metanu, organizowanej przez Fundację GREEN FUEL, gdzie pracownicy Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców upowszechniali doświadczenia zrealizowanego międzynarodowego projektu BIOMASTER, który dotyczył wykorzystania biometanu jako paliwa w transporcie. Koncepcja wykorzystania biometanu jako paliwa do pojazdów samochodowych spotkała się ponownie z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli świata biznesu i nauki, ze względu na możliwość stosowania go w instalacjach/infrastrukturze dedykowanej dla CNG.

strefametanu2

Podczas debaty „Metan 2.0”, referat pt. „Biometan jako paliwo dla pojazdów” wygłosiła mgr inż. Paulina Łyko (KIŚiPS). Paliwa metanowe w transporcie samochodowym zyskują coraz większe grono zwolenników, pomimo niesprzyjających uwarunkowań legislacyjno-ekonomicznych na rynku motoryzacyjnym pojawiają się nowe rozwiązania oparte na LNG/CNG. Zastosowanie paliwa odnawialnego, jakim jest biometan, to szansa zwiększenia udziału paliw odnawialnych, dywersyfikację rynku paliwowego, wykorzystania krajowych zasobów tego paliwa, to także szansa na poprawę jakości powietrza, a długoletnie oświadczenia innych krajów europejskich pokazują, że warto „jeździć na biometanie„.

Małgorzata Śliwka AGH

Źródło:
Tagged with: , , , , , , , ,