Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej ostrzega PGNiG!

 

Stanowisko IGKM w sprawie drastycznie rażącej podwyżki cen sprężonego gazu ziemnego (CNG), jako paliwa do autobusów komunikacji miejskiej, wprowadzonej decyzją PGNiGE SA od dnia 7 stycznia 2015 roku.
ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, jako organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca i reprezentująca interesy gospodarcze zarówno operatorów, organizatorów komunikacji miejskiej jak i przedsiębiorców z otoczenia zbiorowego transportu lokalnego (w tym producentów autobusów miejskich), zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie pilnych, skutecznych działań, które zapobiegną nadużywaniu przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo swojej dominującej, monopolistycznej pozycji na rynku gazu ziemnego i narzucaniu, w sposób bezpośredni lub pośredni, nieuczciwych praktyk poprzez ustalanie nadmiernie wygórowanych cen na gaz CNG (art. 9 pkt 2 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).
Powyższe wystąpienie uzasadnia, pozyskana ze strony internetowej PGNiG SA jednostronna informacja, że cena sprężonego gazu ziemnego CNG dla odbiorców realizujących transport publiczny, od dnia 7 stycznia 2015 roku, znacznie wzrasta, mimo ciągle spadającej ceny oleju napędowego i benzyny.
W 2010 roku PGNiG SA zapewniła jednego z operatorów prowadzącego komunikację miejską autobusami o napędzie sprężonym gazem ziemnym (pismo z 16 lipca 2010r.), że cena CNG zawarta w Cenniku ustalana jest na podstawie parytetu średniej z ostatnich pełnych 4 tygodni notowań hurtowej ceny netto oleju napędowego wskazując, że parytet ten wynosić będzie każdorazowo 55%. Z wyliczeń dotyczących ww. ostatniej podwyżki wynika, że parytet ten wynosi obecnie ok. 80%.
Tak więc jedną nieprzemyślaną decyzją PGNiG spowodowało, że prowadzenie komunikacji miejskiej w wielu miastach Polski (m.in. w Mielcu, Rzeszowie, Słupsku, Tarnowie, Gdyni, Tychach) z użyciem proekologicznego i jak dotąd tańszego napędu, stało się nieopłacalne.
Pragniemy przypomnieć, że ideą, która przyświecała wprowadzeniu w komunikacji miejskiej autobusów napędzanych CNG było to, że pojazdy spalinowe, postrzegany był jako główny emitent zanieczyszczeń w aglomeracjach miejskich, rozpoczęto zatem stosować sprężony gaz ziemny, który jako paliwo silnikowe, spełnia wszelkie obowiązujące normy czystosci, w tym także normy emisji zanieczyszczeń przewidziane przez Unię Europejską oraz normy dla poziomu hałasu (stosując gaz ziemny poziom hałasu pojazdu zmniejsza się od 2 do 4 dB). CNG posiada niepodważalne zalety ekologiczne, a jego stosowanie jak dotychczas, było ekonomicznie opłacalne (w porównaniu z olejem napędowym).
Na stronie internetowej spółki PGNiG podano także (jak na ironię), że komunikacja miejska stanowi wzorcowy przykład segmentu branży motoryzacyjnej o bardzo dużym negatywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne, co można zmienić poprzez wprowadzenie autobusów napędzanych CNG, a ponadto dzięki stosowaniu CNG koszt zakupu paliwa obniża się o 60 – 70%.
W wielu krajach wykorzystuje się w komunikacji miejskiej autobusy, dla których paliwem jest sprężony gaz ziemny (np. Niemcy, Francja, Szwecja, Hiszpania, Portugalia i Finlandia).
Organizatorzy oraz operatorzy komunikacji miejskiej w Polsce od początku lat 2000 zaczęli doceniać zalety ekologiczne jak i ekonomiczne tego rodzaju paliwa kupując i eksploatując autobusy, w których paliwem jest sprężony gaz ziemny.
Niemalże wszyscy producenci autobusów komunikacji miejskiej dostosowali swoją ofertę do tych potrzeb, produkując pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym. W Polsce są to m.in. firmy: Solaris, Autosan,Volvo, MAN, Mercedes.
Poprzez monopolistyczne działania spółki PGNiG wszystkie wyżej wymienione podmioty stracą motywację do prowadzenia nieopłacalnych usług przewozowych jak i produkcji pojazdów, które nie znajdą nabywcy.
Działając w imieniu reprezentowanych przez nas podmiotów z branży, domagamy się natychmistowego wycofania się PGNiG S.A z wyżej opisanej bezzasadnej, zaskakującej podwyżki ceny sprężonego gazu ziemnego, wprowadzonej od 7 stycznia br. i ustalanie cen tego paliwa (jak dotychczas) na podstawie parytetu średniej z ostatnich pełnych 4 tygodni notowań hurtowej ceny netto oleju napędowego wynoszącego 55% (zgodnie z cyt. pismem z 16 lipca 2010r.)

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej