LNG do 750kg na godzinę. Punkt Skraplania Gazu Ziemnego

PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH

PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH

W dniu 19 listopada br. miało miejsce uroczyste otwarcie punktu skraplania metanu w Uniszkach Zawadzkich, należącego do spółki celowej UNIMOT S.A. Instalacja posiada własne przyłącze do systemu sieciowego Gaz-System i jest jedną z czterech w Polsce instalacji skraplania gazu ziemnego. Prace budowlano-montażowe związane z jej uruchomieniem punktu trwały od maja 2014 r., a pierwszych wykropleń dokonano już pod koniec października.
Instalacja została zbudowana na bazie sprężarek i działa w technologii skraplania gazów metodą Joula-Thomsona. W procesie tym część gazu ulega rozprężeniu w urządzeniu zwanym turboekspanderem, a w dalszej części ochłodzeniu do bardzo niskiej temperatury. Schłodzony gaz wykorzystuje się następnie do skroplenia kolejnej porcji gazu przepływającej przez instalacje. Technologia ta nie wymaga dostarczania zewnętrznej energii do samego procesu produkcyjnego. Energia jest potrzebna wyłącznie do schładzania gazu wlotowego i jego doprężenia w celu podniesienia parametru wykroplenia oraz zasilania licznych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Źródłem gazu wysokometanowego dla instalacji jest przyłącze do systemu sieciowego Gaz-System.
Częścią instalacji jest również ciąg do produkcji CNG (sprężony gaz ziemny) o wydajności do 600 m3/godz., wykorzystywany do zasilania odbiorców końcowych w odległości do 200 km. Połączenie obu instalacji w jednym procesie produkcyjnym zmniejszy koszty eksploatacji i pozwoli uelastycznić pracę części składowych.

Opis procesu technologicznego
Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan. W składzie znajdują się także: etan, propan i cięższe węglowodory oraz azot, tlen, dwutlenek węgla, siarka. Podczas procesu skraplania gaz ziemny musi zostać oczyszczony, głównie z wody i dwutlenku węgla, aby zapobiec tworzeniu się cząsteczek stałych podczas jego schładzania do temperatury ok. -160°C. W efekcie LNG jest bardzo czystym gazem – w 95% składa się z metanu, a tylko 5% stanowią inne składniki.
Gaz ziemny, po oczyszczeniu, trafia przez ciągi technologiczne do wymienników ciepła, gdzie zostaje schłodzony w celu obniżenia entalpii układu. Następnie, pod zwiększonym ciśnieniem, zostaje zdławiony izentalpowo w zaworze (kryzie), gdzie następuje obniżenie jego temperatury i częściowe wykroplenie. Wykroplony gaz jest kierowany do zbiornika kriogenicznego, skąd następuje bezpośredni załadunek do autocysterny.

Dzięki własnej instalacji skraplania gazu ziemnego, Spółka UNIMOT S.A. zwiększy elastyczność jego dystrybucji. Uniezależni się także od zewnętrznych dostawców i będzie zaopatrywać własne stacje regazyfikacji, które uruchomiła w bieżącym roku w trzech różnych regionach kraju. Z kolei pobór dodatkowych ilości gazu ziemnego poprawi elastyczność pracy istniejącej i nowo budowanej sieci gazowej, przez co zostaną ograniczone koszty związane z eksploatacją. Rozbudowa gazowej sieci rozdzielczej w przyszłości zaprocentuje pozyskaniem nowych odbiorców paliwa gazowego.
Zakładana wydajność instalacji to produkcja LNG w wysokości do 750 kg na godzinę.

PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH PUNKT SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO W UNISZKACH ZAWADZKICH