LNG Gaz nowa Infrastruktura ułatwi wykorzystanie LNG jako paliwa o niskiej emisji w całej Europie.

terminal-LNG

LNG Gaz 76 mln euro dla terminali gazu LNG – Nowa Infrastruktura ułatwi wykorzystanie LNG jako paliwa o niskiej emisji w całej Europie.

Gate Terminal (główni akcjonariusze Gasunie i Royal Vopak) podpisali umowę o dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Czterech innych banków w celu sfinansowania ekspansji (LNG), Infrastruktury i Usług skroplonego Gazu ziemnego w Porcie Rotterdam. Przewiduje się tę inwestycję w celu zwiększenia wykorzystania LNG, jako paliwa alternatywnego transportu w Holandii i północno-zachodniej Europie.
Nowa Infrastruktura będzie zlokalizowana obok Gate Terminal a budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Uruchomienie zakładu i rozpoczęcie pierwszych usług zaplanowano na pierwsze półrocze 2016 roku. Gate Terminal zostanie poszerzony o dodatkowy basen portowy, który umożliwi dystrybucję LNG na małą skalę z użyciem maksymalnej pojemnoœci 280 slotów cumowania rocznie.
W styczniu 2014 Roku Gate Terminal z powodzeniem uruchomił stację ładowania dla samochodów ciężarowych i kontenerów, o łącznej pojemnoœci 5000 samochodów ciężarowych rocznie. Nowy obiekt będzie kontynuować dalszy rozwój terminalu i otrzyma miano koncentratora, skąd LNG może być reeksportowane do innych częœci Europy i całego śœwiata.
Pim van Ballekom (EBI Wiceprezes DLA Niderlandów), powiedział: „Gate Terminal jest niezbędne dla bezpieczeństwa dostaw Energii w Europie. Rozbudowany obiekt będzie korzystny nie tylko dla Rotterdamu, ale także zwiększy dostawy dla Transportu Alternatywnego i Przemysłu w Europie. „Projekt to klucz do ułatwienia magazynowania LNG oraz zabezpieczenia dostaw LNG północno-zachodnich portów europejskich, takich jak Göteborg. Połączenia morskie między portami w Rotterdamie są uważane za część koncepcji „Autostrad Morskich” UE.