LNG Skroplony Gaz Ziemny -Liquefied Natural Gas

LNG-Logo

LNG to gaz ziemny skroplony, klarowny, bezbarwny, nietoksyczny, nieżrący, otrzymywany po schłodzeniu do -162°C (-260°F).

LNG Skroplony Gaz Ziemny Liquefied Natural Gas

LNG Skroplony Gaz Ziemny Liquefied Natural Gas

Gaz ziemny to głównie metan z niskim stężeniem innych węglowodorów, wody, dwutlenku węgla, azotu, tlenu i pewnych związków siarki. W procesie znanym, jako skraplanie gazu ziemnego schładza się go poniżej temperatury wrzenia, usuwając większość z tych związków. Pozostały gaz ziemny – LNG jest to głównie metan z niewielkimi ilościami innych węglowodorów. Podczas skraplania metanu do LNG, objętość redukuje się około 600 razy, co znacznie obniża koszty związane z transportowaniem i magazynowaniem tego gazu. W przestrzeni otwartej LNG i jego opary nie mają właściwości wybuchowych.

LNG gaz jako paliwo jest bardziej ekonomiczne niż tradycyjne paliwa ropopochodne. LNG ma większą gęstość energii niż CNG, a tym samym oferuje znaczący potencjał w segmentach rynku NGV, w których są wymagane większe zasięgi w pokonywaniu dystansu przez pojazdy.

Większość światowych dostaw LNG pochodzi z krajów o dużych złożach gazu ziemnego. Te kraje to Algieria, Australia, Brunei, Indonezja, Libia, Malezja, Nigeria, Oman, Katar i Trynidad i Tobago. Istnieje 91 terminali odbioru LNG, zlokalizowanych na całym świecie. LNG jest transportowany w dwukadłubowych statkach, zaprojektowanych specjalnie do obsługi niskiej temperatury LNG.
LNG do dystrybucji pochodzi z naturalnego odwiercia gazu z rurociągów, źródeł odnawialnych gazu ziemnego i skraplania. Gaz LNG jest dostarczany z zakładów skraplania głównie przez cysterny, które dostarczają to paliwo do stacji, gdzie paliwo jest dozowane do zasilania pojazdów.
Gaz ziemny może być przechowywany na wiele różnych sposobów. Najczęściej jest przechowywany pod ziemią pod ciśnieniem w trzech typach obiektów. Najbardziej powszechnie stosuje się niewielkie zbiorniki ropy naftowej i / lub złóż gazowych, ponieważ są one bardziej dostępne. W niektórych państwach, gaz ziemny jako LNG zostaje umieszczony w zbiornikach naziemnych. LNG jest ponadto wykorzystywane w instalacjach ogrzewania, jak również do wytwarzania energii elektrycznej czy innych zastosowań przemysłowych.

Gaz ziemny LNG/CNG jest najczystszym paliwem kopalnym. LNG jest źródłem konkurencyjnych cen energii, które mogą pomóc w zaspokojeniu przyszłych potrzeb gospodarczych na całym świecie.

LNG jako paliwo do pojazdów ma potencjał, by odnieść sukces w wybranych segmentach rynku pojazdów długodystansowych. Infrastruktura LNG w przeciwieństwie do infrastruktury większości innych paliw transportowych wymaga zintegrowanego wysiłku przez dostawców LNG, właścicieli i operatorów stacji oraz potencjalnych właścicieli pojazdów LNG. Udane wdrożenie infrastruktury LNG ma na celu zminimalizować koszty łańcucha dostaw LNG: wydobycia gazu, skraplania, dystrybucji, czyli kosztó transportu LNG. Z wyjątkiem miejsca skraplania LNG, stacje tankowania i ich konstrukcja są niezależne od szlaku infrastruktury LNG. Opłacalny i zrównoważony rozwój infrastruktury LNG wymaga starannego wyboru lokalizacji stacji i możliwości i maksymalnego wykorzystania standardowych projektów.

Cryogas M&T Poland S.A. to dostawca gazu ziemnego, specjalizujący się w dystrybucji LNG. Firma posiada w ofercie hurtowe dostawy LNG dla dystrybutorów, jak i bezpośrednich odbiorców. Dostawy realizowane są własną flotą nowych cystern drogowych LNG. Oferta firmy Cryogas skierowana jest do klientów wykorzystujących LNG / CNG dla pojazdów, a także instalacji przemysłowych lub innych celów technologicznych. Wraz z dostawami gazu Cryogas oferuje montaż instalacji dla tankowania lub regazyfikacji w zakresie projektu, budowy oraz eksploatacji urządzeń. Firma Cryogas oferuje również rozwiązania w obszarze dostaw gazu sieciowego.

Cryogas M&T Poland – LNG, CNG, gaz sieciowy

GasCom Polska Sp. z o.o.

GasCom Polska Sp. z o.o. – nowy dostawca gazu ziemnego CNG, LNG na polskim rynku paliw metanowych.
GasCom prezentuje innowacje i technologie z zakresu:

 • Zakupu i sprzedaży gazu oraz urządzenia dla LNG, CNG, CO i C2H6
 • Tankowania małych ilości w wiązkach oraz zbiornikach kriogenicznych
 • Planowania infrastruktury gazowej
 • Zaopatrzenia awaryjnego w gaz ziemny i biometan
 • Kondycjonowania gazu oraz inercji azotem
 • Zastosowania sprężarek do wypróżniania sieci lub zatłaczania gazu bio-metanowego
 • Udostępniania mobilnych stacji tankowania CNG i LNG
 • Prób ciśnieniowych zbiorników i sieci gazowych
 • Operatorstwa stacji tankowania CNG i LNG
 • Bunkrowania statków
 • Badania i rozwoju nowych technologii i paliw

iveco stralis lng

Stacje tankowania LNG na ogół otrzymują swoje dostawy LNG z zakładu skraplania poprzez cysterny specjalnie zaprojektowane do rozprowadzania paliw kriogenicznych. W większości stacji LNG, paliwo przepływa przez pompę w odparowywaczu powietrza, które służy jako wymiennik ciepła. W tym parowniku, temperatura LNG jest zwiększona, ale paliwo pozostaje cieczą. Proces ten nazywany jest klimatyzacją. Po kondycjonowaniu, LNG jest przechowywany w dużych naczyniach kriogenicznych, które można skonfigurować w poziomie lub w pionie. W razie potrzeby LNG jest dostarczany jako ciecz do zbiorników kriogenicznych na pokładzie pojazdu.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych stacji tankowania, stacje LNG muszą uwzględniać różne unikalne wymagania projektowe i funkcjonalność, w tym zbiorniki ciężarówek do rozładunku, klimatyzacji paliwa kriogenicznego, przechowywania płynów i przetwarzania, zarządzania parą i odpowietrzaniem, zgodności ze standardami i potrzebami specjalnych pomiarów i dozowania. Nowa technologia do produkcji LNG rozwija się i przewiduje magazynowanie oraz dystrybucję w cieplejszych temperaturach, co wprowadza nadchodzące możliwości obniżenia kosztów infrastruktury LNG.
Projektanci stacji LNG, opracowali już znormalizowane wzory takich stacji. Jednak większość aktualnie stacji funkcjonujących stacji to niestandardowe projekty, opracowane w celu dostosowania się do specyficznych wymagań infrastrukuralnych.

Kolejnym krokiem w rozwoju gazu ziemnego do zasilania pojazdów są stacje tankowania LCNG. Stacja LCNG to odmiana stacji LNG, która wykorzystuje LNG do CNG. Niektóre stacje LCNG dystrybuują CNG i LNG, podczas gdy inni mogą tylko dostarczać CNG i mają ograniczenia z powodu niedostatecznego dostępu do gazociągu. Stacje LCNG używają oddzielnej pompy do przepompowywania LNG z odparowywaczem powietrza, gdzie LNG ogrzewa się do temperatury około 40 ° F  i staje się gazem. Gaz jest następnie nawaniany i przechodzi przez układ priorytetu napełnienia zbiorników magazynowych paliw, systemu sekwencyjnego, systemu kompensacji temperatury i rozdziela się do pojazdów CNG. Możliwość stworzenia stacji LCNG jako dostarczającej CNG to osiągalny i niekosztowny dodatek do istniejącej już stacji LNG.

statek lng remontowa 2 statek lng remontowa (3) lokomotywa lng tem19 1 iveco stralis hiway lng 2013 1 (1) cysterna LNG schemat 1 dystrybutor tankowania LNG Holandia stacja LNG Chart Ferox skroplony gaz ziemny Iveco Stralis LNG LC3 Italia skroplony gaz ziemny metano 3 Iveco Stralis LNG LC3 Italia skroplony gaz ziemny metano 2 Iveco Stralis LNG LC3 Italia skroplony gaz ziemny metano 1 Iveco Stralis Euro VI Natural Power (LNG, CNG) (3) Iveco Stralis Euro VI Natural Power (LNG, CNG) (1) Iveco Stralis Euro VI Natural Power (LNG, CNG) (2)

Podobne wpisy